Aktuality

16. 10. 2019

Koncert operných melódií Vás nadchne

Pozývame Vás na koncert operných melódií "Česká hudba v muzeu...

Čítaj viac >

16. 10. 2019

Ponuka pre školy

Dávame do pozornosti všetkým pedagógom :-) Vezmite žiakov či študentov...

Čítaj viac >

15. 10. 2019

Naše nádvorie skrášlili Lipkovičove sochy

Vo štvrtok 26. septembra sa u nás konala vernisáž výstavy nadrozmerných...

Čítaj viac >

BIELA NOC 2018 V MÚZEU VOJTECHA LӦFFLERA

BIELA NOC 2018 V MÚZEU VOJTECHA LӦFFLERA

5. októbra 2018, 6. októbra 2018 a 7. októbra 2018

Múzeum Vojtecha Löfflera

  • Jakub Pišek: Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov

Algorytmická imerzívna inštalácia, vytvorená špeciálne pre priestor Múzea Vojtecha Löfflera necháva vyniknúť „génia loci“.

  • Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov
  • Richard Janešík & Ľudmila Macáková / FUTUREXX

Videoprojekcie pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty umení TUKE.​​

 

-----

JAKUB PIŠEK / OBYČAJNÝ KONFLIKT BLIKAJÚCICH LÚČOV / SK

Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov je algorytmická imerzívna inštalácia, vytvorená špeciálne pre priestor Múzea Vojtecha Löfflera. Jej autor Jakub Pišek, ako už býva jeho zvykom opäť necháva vyniknúť „génia loci“ daného miesta a kombináciou viackanálovej TV a audio inštalácie vťahuje každého návštevníka do kyberpunkovo- technokratickej aury, do ktorej ak sa ponoríte - určite nezaspíte! Obyčajný konflikt blikajúcich lúčov z ideového hľadiska skúma vzťah nových identifikačných tried a pozorovaní UFO. Nové poznatky získané a inšpirované od takých velikánov, akými boli Edvard Munch či John Cage, sa spájajú jednak z hľadiska konštruovaných a rovnako tak z hľadiska objavených významov. To, čo začína ako túžba, sa však čoskoro degraduje na prevahu úzkosti zanechávajúc už len pocit strachu a nepravdepodobnosti nového porozumenia. Vzhľadom na to, že hraničná kritická prax zmrazuje krátkodobé reprodukcie, ostáva divák ponechaný len s testamentom o možnostiach našej kultúry.

 

Jakub Pišek je absolventom Nových médií v Košiciach pod vedením nemeckej umelkyne Anny Tretter. Absolvoval stáž na Ecole des Beaux Arts v Bordeaux, vo Francúzsku a rezidenciu v Dortmunde v RUHR Európske hlavné mesto kultúry 2011. Po pingpongovom workshope začal vytvárať jeho vlastný software pre interaktívne inštalácie. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci a flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite, i hudbe. Aktuálne pracuje ako mediálny umelec v rôznych oblastiach, ako napr. interaktivita, performance, audio a video alebo grafika v priamom prenose. Vzhľadom na to, že vyštudoval vizuálne a muzické umenie, softvérové protypy a počítačovú vedu - je pre jeho tvorbu charakteristická interdisciplinárnosť. Je používateľom open source hardvéru a softvéru a pracuje v zmysle DIY. Jakub je človekom, ktorý stojí za známymi performance ako Hallogenerator, Turbosampler a Barcode djs.

-----

Richard Janešík & Ľudmila Macáková / FUTUREXX / SK

Múzeum Vojtecha Löfflera

Vizuálne riešenia grafických dizajnérov, študentov Katedry dizajnu v rámci osláv 20. výročia vzniku Fakulty umení, Technickej university v Košiciach. Prezentácia je aj súčasťou prebiehajúcej výstavy pod názvom Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov (medzinárodnej prezentácie komunikačného dizajnu v spolupráci s partnerskými školami), na ktorej vystavujú pedagógovia a ich študenti. Kurátorom výstavy je Andrej Haščák.

 

Richard Janešík

Dotvorenie priestoru spoločnej výstavy Komunikačného dizajnu počas festivalu svetiel, s využitím tématiky 20. výročia Fakulty umení. Jednotlivé prvky sú vytvorené ako jednoduché do nekonečna prehrávajúce sa animácie, ktoré je možné situovať pomocou premietacej techniky v rôznych častiach galérie i mimo nej.

 

Ľudmila Macáková

Poznáte fakultu umení? Ak nie, tak tu je jej tvár. Animácia zobrazuje, okrem iného, cestu študenta na fakulte, aj jeho emócie. Tvaroslovie a farebnosť vychádza z historickej definície fakulty a jej troch odborov.

 

-----

Pedagógovia a ich študenti z fakúlt umení Krakowa, Katovíc a Košíc / Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov / SK

Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu

Múzeum Vojtecha Löfflera

Informačná spoločnosť, v ktorej v súčasnosti žijeme je spojená s obrovským nárastom množstva vedeckých, komerčných a kultúrno-spoločenských informácií, ktoré sú denne šírené rôznymi médiami a ktoré by mal človek spracovať pre svoju potrebu. Kvalita a forma poskytovaných informácií v našom prostredí je pri tom veľmi rozdielna. V odborných, vedeckých a umeleckých publikáciách, v elektronických médiách i vo verejnom priestore sa dnes často konfrontujeme s nízkou kvalitou vizuálnej kultúry a komunikácie. Tá vplyvom často amatérskeho riešenia sťažuje rýchle pochopenie poskytovaných informácií. Navyše nám vytvára vo verejnom priestore neestetické a obsahovo nejasné posolstvá, ktoré bežne označujeme ako vizuálny smog. V ateliéri vizuálnej komunikácie je dôraz kladený na kreatívne a netradičné spôsoby riešenia vizuálnej kultúry pri zachovaní výtvarnej kvality a dodržaní zadania tak, ako to vyžaduje profesionálne prostredie a zásady definované aj cez historické pozadie, remeslo a tradíciu. V rámci riešeného projektu chceme prostredníctvom výchovy profesionálnych dizajnérov pre vizuálnu komunikáciu zvýšiť vplyv umeleckých škôl - Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove na kvalitu vizuálnej komunikácie. Ťažiskom medzinárodnej spolupráce v rámci riešeného projektu je zorganizovanie spoločnej výstavy komunikačného dizajnu v Krakove, v Katoviciach a v Košiciach. Dlhoročná medzinárodná spolupráca týchto inštitúcií je v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu. Tieto prezentácie prispejú k zvýšeniu povedomia mládeže a širokej odbornej i laickej verejnosti o trendoch vizuálnej kultúry a komunikačného dizajnu. Výstupy projektu sú prezentované v printových a elektronických médiách, webových stránkach a na sociálnych sieťach partnerských vysokých škôl.


Inštalácie si môžete vychutnať v piatok od 10:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 02:00, v nedeľu od 10:00 do 22:00.

 
Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET