Aktuality

09. 10. 2019

Koncert operných melódií Vás nadchne

Pozývame Vás na koncert operných melódií "Česká hudba v muzeu...

Čítaj viac >

07. 10. 2019

Vernisáž výstavy Eva Moflárová - Baby Icon

Neváhajte a príďte na vernisáž zaujímavej výstavy už vo štvrtok...

Čítaj viac >

06. 10. 2019

Niečo pre milovníkov divadla - DIVADLO KUNSTATELIER s predstavením INÝ MUŽ

  9., 11. a 12. októbra o 19.00 hod. k nám zavíta DIVADLO KUNSTATELIER...

Čítaj viac >

Príďte si pozrieť:

SixadminDezider Milly - BALADY A PORTRÉTY

Trvanie výstavy do 26. 6. 2016

Dezider Milly - BALADY A PORTRÉTY

- výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia autora

/ 1906 Kyjov – 1971 Bratislava /
pedagóg, grafik, reštaurátor, maliar

vernisáž výstavy 31. 5. 2016 o 17.00 hod

Študoval v Prešove a v Prahe /1926-1933 u prof.Schussera a Hofbauera/. Pedagogicky pôsobil v Orlove/1935-43/, Prešove/1943-45/ a v Bratislave.

Millyho umelecké začiatky výrazne ovplyvnili dve okolnosti. Prvou bol jeho vrúcny vzťah k rodnému kraju. Milly pochádzal z prostredia rusínskeho etnika na východom Slovensku /jeho otec bol farár/, ktoré a neho svojou kultúrou a umením mocne zapôsobilo. Rovnako pozorne však vnímal aj prírodný svojráz krajiny a citlivo reagoval na biedne sociálne položenie tunajšieho obyvateľstva, ktoré bolo v tých časoch príslovečné. Druhým cenným zdrojom podnetov pre Millyho sa stala Praha, kde spoznával umenie starých majstrov, ale zoznámil sa aj s aktuálnym dianím v českom i európskom modernom umení. Zvlášť ho zaujalo francúzske postimpresionistické maliarstvo, z neho najmä tie tendencie, ktoré súzneli s jeho vlastným umeleckým smerovaním k tvorbe romanticko-expresívneho typu. Sociálna citlivosť, zmysel pre pravdu a spravodlivosť ho sprevádzali celý život. Podnety zo skutočnosti umelecky prehodnocoval, využívajúc bohaté možnosti rýdzo výtvarných prostriedkov dosahujúc pôsobivý viacvýznamový, poetický účinok svojich diel.

 

Významným medzníkom bola návšteva jeho spolužiaka z Prahy Jána Mudrocha, ktorý ho získal pre účasť na výstavách v Bratislave/1941 a 1943/ a kde sa po skončení vojny  trvale usadil a pedagogicky pôsobil/1946 SVŠT, 1947-49 PF Slovenskej univerzity, VŠVU od jej založenia v r.1949, kde pôsobil aj ako rektor, prorektor a vedúci oddelenia krajinomaľby/.

 

Výtvarné práce v predvojnovom období a počas neho odrážajú príznačnú, stiesnenú dobovú atmosféru, účinne zvolenými postupmi navodzujú pocity znepokojenia, obavy, smútku a znamenajú prvý vrchol jeho tvorby. Maľoval najmä imaginárne ženské postavy, sprievody pútnikov, vyľudnené krajiny. Dôležitá je portrétová ako aj grafická tvorba tohto obdobia. Je pozoruhodné, že objavil pre slovenské umenie východoslovenskú krajinu s jej melancholickými, čarovnými farbami a tvarmi ako nositeľku hlbšieho poetického obsahu, čím jeho tvorba nadobudla osobitý význam v dobovom i generačnom kontexte/Generácia 1909/.Toto obdobie predstavuje prvý vrchol v jeho tvorbe.

 

Po oslobodení v dielach doznievajú charakteristické motívy z vojnového obdobia, zároveň toto obdobie znamená rozšírenie tém ako aj postupujúcu premenu výrazových prostriedkov. Prínosom boli najmä jeho obrazy, akvarely a grafiky, v ktorých sa inšpiroval folklórnym bohatstvom ukrajinského ľudu na východnom Slovensku. Pristupoval k nemu citlivo, s poetickosťou a nehou jemu vlastnou ako k problému výsostne výtvarnému, vyhýbajúc sa úskaliam ľúbivosti, tak častým v tomto žánri.

 

Od polovice 60-tych rokov sa Milly sústredil prevažne na krajinomaľbu, ktorá je monumentálna, expresívna, smelá vo farebnom aj kompozičnom kontexte, sú akoby výtvarnými meditáciami autora o jednote prírodného a ľudského bytia. Mimoriadny význam patrí súboru prác na tému podbeskydských národných balád. Táto perióda predstavuje druhý tvorivý vrchol Dezidera Millyho.

 

Náhla smrť ho vytrháva zo života na vrchole tvorivých síl len niekoľko mesiacov po získaní najvyššieho ocenenia – titul Národný umelec. Umelcova tvorba záverečného obdobia patrí oprávnene do fondu základných hodnôt nášho výtvarného umenia .    /Sylvia Ilečková/

 

SixadminPri príležitosti stého výročia narodenia Dezidera Millyho významný slovenský rytec a výtvarník František Horniak vybral jeho obraz Krivý jarok z roku 1944 ako predlohu poštovej známky vyhotovenej formou päťfarebnej ryteckej transkripcie, ktorá následne vyhrala anketu o najkrajšiu poštovú známku roka 2006 a získala ďalšie významné ocenenia.

 

Diela Dezidera Millyho môžete vidieť na stálej výstave vo Svidníckej galérii, ktorá nesie jeho meno, ale má významné zastúpenie aj v iných štátnych a súkromných zbierkach.

Trvanie výstavy do 26. 6. 2016

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET