Aktuality

09. 10. 2019

Koncert operných melódií Vás nadchne

Pozývame Vás na koncert operných melódií "Česká hudba v muzeu...

Čítaj viac >

07. 10. 2019

Vernisáž výstavy Eva Moflárová - Baby Icon

Neváhajte a príďte na vernisáž zaujímavej výstavy už vo štvrtok...

Čítaj viac >

06. 10. 2019

Niečo pre milovníkov divadla - DIVADLO KUNSTATELIER s predstavením INÝ MUŽ

  9., 11. a 12. októbra o 19.00 hod. k nám zavíta DIVADLO KUNSTATELIER...

Čítaj viac >

111 - Július Szabó

Múzeum Vojtecha Löfflera

Július Szabó 1907 – 1972

Obrazy zo súkromných zbierok

 

Výstava  Július Szabó 1907 – 1972 pri príležitosti 111. výročia umelcovho narodenia je prierezom celoživotnej tvorby umelca. Vystavený súbor pozostáva z viac ako 50  diel od súkromných zberateľov z Košíc,  ktorí objavili Szabóove umelecké  kvality a získali do svojich zbierok výtvarné diela z rôznych etáp umelcovej tvorby.

 

Spoluorganizátor výstavy: CMUK - Club milovníkov umenia KošícMúzeum Vojtecha Löfflera

 

Vernisáž výstavy: 03. júl 2018

Trvanie výstavy: 09. september 2018

 

Maliarska tvorba Júliusa Szabóa v súkromných zbierkach

           

            Výstava 111 - Július Szabó predstaví prierez celoživotnej maliarskej tvorby autora z príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Od 3. júla 2018 sa v Múzeu Vojtecha Löfflera predstaví výber obrazov zo súkromných zbierok. Kurátorkou výstavy je PhDr. Kinga Szabó-Haltenbergerová.

Obecenstvu Košíc aj širšej východoslovenskej a slovenskej výtvarnej verejnosti je meno maliara a grafika Júliusa (Gyulu) Szabóa dostatočne známe. V roku 2007 pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera výstavu v koncepcii PhDr. Kláry Kubičkovej, PhD. zostavenú pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca. Súčasnú výstavu pripravili Club milovníkov umenia Košíc /CMUK/ a Múzeum Vojtecha Löfflera. Prezentovaný výber umelcovej maľby pozostáva z diel pochádzajúcich predovšetkým z košických súkromných zbierok.

Spoločným cieľom CMUK-u a Múzea Vojtecha Löfflera je prezentovanie tvorby najmä košických výtvarných umelcov minulého storočia. Výstava grafika a maliara Júliusa Szabóa však prezentuje snahu o prezentovanie autora, ktorý tvoril vzdialený slovenským umeleckým centrám, no svojou tvorbou si našiel prirodzeným spôsobom cestu i do významných košických zbierok umenia dvadsiateho storočia.

Pozoruhodný umelec, člen „Generácie 1909“, zakladateľ skupiny „Život“, laureát Ceny Cypriána Majerníka a viacnásobný laureát svetových grafických súťaží napr. v Krakove, v Ženeve a inde – reprezentoval svojimi grafikami Československo, respektíve Slovensko na nespočetných výstavách vo svete a získaval vysoké ocenenia na umeleckých súťažiach tak v zahraničí ako doma. Umelec Július Szabó je vo verejnosti vnímaný predovšetkým ako významný grafik angažovanej sociálne orientovanej tvorby. Jeho významná grafická tvorba patrí v dobovom kontexte k reprezentatívnym ukážkam slovenského výtvarného umenia. Grafikom sa však stal až potom, ako našiel svoj maliarsky výraz a vlastnú umeleckú formu.

Výstava v Múzeu Vojtecha Löfflera svojím sústredením len na maliarske diela Júliusa Szabóa prezentuje zásadný aspekt, dôležitý pre komplexnejšie poznanie jeho tvorby. Umelcova maľba možno prekvapí svojou výrazovou šírkou i spätosťou s dobovými prúdmi domáceho a európskeho maliarstva. V zozname vystavených diel sa nachádzajú olejomaľby zo štyridsiatych rokov a veľký počet „voskotempier“ z umelcovho posledného desaťročia, kedy – ako sám hovorieval – pracoval na svojej syntéze. Jeho heslo „Zachovať a prežiť“ znamenalo, že sa nevzdával dedičstva veľkých predchodcov maliarskeho umenia. Vypracoval si však novú, svojskú techniku voskovej tempery, s ktorou mohol rýchlejšie reagovať na svoj vnútorný svet. Tvorba z posledného desaťročia Júliusa Szabóa sa môže charakterizovať ako kombinácia kubizmu a surrealizmu. Zároveň vkladaním kovu a iných materiálov do plochy obrazu, predbehol svoju dobu o niekoľko desaťročí.

Vernisáž výstavy obrazov zo súkromných zbierok sa uskutočnila v utorok 3. júla 2018 o 17:00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Výstava bude trvať počas celého leta, až do nedele, 9. septembra 2018. 

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET