Aktuality

09. 10. 2019

Koncert operných melódií Vás nadchne

Pozývame Vás na koncert operných melódií "Česká hudba v muzeu...

Čítaj viac >

07. 10. 2019

Vernisáž výstavy Eva Moflárová - Baby Icon

Neváhajte a príďte na vernisáž zaujímavej výstavy už vo štvrtok...

Čítaj viac >

06. 10. 2019

Niečo pre milovníkov divadla - DIVADLO KUNSTATELIER s predstavením INÝ MUŽ

  9., 11. a 12. októbra o 19.00 hod. k nám zavíta DIVADLO KUNSTATELIER...

Čítaj viac >

CRITICON (Kritická maľba dnes)

Múzeum Vojtecha Löfflera

Vernisáž výstavy CRITICON (Kritická maľba dnes) 

sa uskutočnila vo štvrtok, 13. decembra 2018 o 17:00 hod.

 

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Zámerom výstavného projektu je prezentovať aktuálne podoby súčasného obrazu  v českom a slovenskom kontexte so silným politicko-sociálnym podtextom. Ukázať maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasný svet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu masmédií, digitálnych médií až po streetart. Výstava tak prináša trinásť výrazných osobností českej a slovenskej maľby a ich osobné programy, ktoré hovoria podobným jazykom o mediálnej „infowar“ dneška.Výstava bude výsledkom programového umelecko-historického výskumu tendencií maľby po roku 2000 v česko-slovenskom ale aj širšom stredoeurópskom kontexte. 

 

V rámci výstavy CRITICON sa uskutoční jednodňové kolokvium pod názvom Otázky aktuálnej maľby. Českí a slovenskí historici umenia, kurátori a výtvarní kritici zhodnotia vývoj aktuálnej maľby v 21. storočí.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava je podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice.

 Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum Vojtecha LöffleraMúzeum Vojtecha Löfflera

Aký je význam súčasnej kritickej maľby sa dozviete v Múzeu Vojtecha Löfflera

           

            Múzeum Vojtecha Löfflera svoj výstavný plán na rok 2018 uzavrie predstavením projektu CRITICON (Kritická maľba dnes). To najpozoruhodnejšie z modernej kritickej maľby posledných rokov, čo sa vytvorilo v stredoeurópskom regióne bude vystavené v priestoroch múzea. Umelecké práce trinástich autorov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny sú prezentované kurátorským výberom Vladimíra Beskida.

Zámerom výstavného projektu je prezentovať aktuálne podoby súčasného obrazu so silným politicko-sociálnym podtextom. Ukázať maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasný svet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu masmédií, digitálnych médií až po streetart.

Výstava prináša v medzinárodnom kontexte trinásť výrazných osobností maľby, ktoré hovoria podobným jazykom o mediálnej „infowar“ dneška. Je výsledkom programového umelecko-historického výskumu tendencií maľby po roku 2000 v česko-slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte. Práce autorov Ivana Csudaia, Michala Černušáka, Jiřího Davida, Lucie Dovičákovej, Slava Durkaja, Martina Kochana, Mareka Medunu, Pasta Onera, Daniela Pitína, Jiřího Surůvku, Erika Šilleho, Jána Vasilka a Vlada Yurashka majú odlišné umelecké výrazy, ale spája ich spoločná reflexia prostredia konštruktívnym pohľadom na pozitívne a negatívne aspekty doby. 

Po dôkladnej analýze a precíznej voľbe diel bolo cieľom vytvoriť východiská kritickej reflexie súčasnej maľby. Pokúsiť sa nájsť odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú každému divákovi pri pozorovaní výtvarných umeleckých diel súčasnosti. Je súčasná maľba príliš odlišná od umeleckých diel minulosti? V čom je podstata súčasného umenia? Do akej miery je proces tvorby autorov ovplyvnený vonkajšími kultúrnymi, technologickými alebo ekonomickými faktormi?

Projekt CRITICON sa pokúsi priniesť odpovede na tieto otázky a priblížiť špecifiká maľby v postmediálnom veku. Možno však potvrdí fakt, že zamýšľať sa o umení je nesmierne náročné a úvahy o zmysle umenia, ktoré sa neustále vedú, sú obohacujúce pre každého človeka jednotlivo. V piatok, 14. decembra 2018 sa preto uskutoční odborné kolokvium s názvom Otázky aktuálnej maľby, na ktorom významní českí a slovenskí historici umenia, kurátori a výtvarní kritici zhodnotia vývoj aktuálnej maľby v 21. storočí.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. decembra 2018 o 17:00 hod. v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach a zároveň bude spojená s pripomenutím si vzniku múzea s tými, ktorí boli 25 rokov jeho súčasťou. Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a prostredníctvom organizácie Visit Košice Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Výstava potrvá do 27. januára 2019.

 

Expanzia kritickej maľby v Múzeu Vojtecha Löfflera

           

            Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach svoj výstavný plán na rok 2018 uzatvára predstavením medzinárodného projektu CRITICON - kritická maľba dnes.  Obrazové maliarske polia trinástich autorov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny prezentujú aktuálne podoby súčasného obrazu so silným politicko-sociálnym podtextom. Zámerom výstavy je ukázať aktuálnu maľbu ako živé médium, ktoré dokáže reflektovať súčasný svet kriticky a analyticky a pritom absorbovať rozličné vplyvy a vizualitu reklamy, masmédií, či digitálnych médií.

Výstava prináša spektrum maliarskych prístupov v post-mediálnom svete a v mediálnej „infowar“ dneška. Ukazuje priamo vojnové scény, či smiešnych Strojcov vojny s ovocnými hlavami (J. Surůvka), ďalej prezentuje parádu mašírujúcich vojakov, či podivných „zelených“ mužíčkov (V. Yurashko). Nasledujú ironické polemické plátna súčasných korporácií, médií a celkovej „krízovej“ situácie (M. Černusák, S. Durkaj, J. Vasilko), ale aj konflikty ideologických  sloganov a stupňujúceho sa radikalizmu (J. David, M. Meduna, E. Šille), až po absurdnú fascináciu komerciou, luxusom a spotrebou (Pasta Oner, M. Kochan).  Zároveň výstava prináša aj intímnejšiu sféru súčasného života: podoby „zlatej“ klietky (I. Csudai) a rozhnevanej a nespokojnej ženy-gazdinky (L. Dovičáková), nakoniec aj kritické prehodnotenie klasikov moderny od K. Maleviča, cez M. Duchampa po A. Warhola  (D. Pitín, J. Surůvka).

Zaznamenávame tu aj vykročenie maľby k iným médiám: minimalistická maľba priamo na žuvačky (M. Kochan), autorská maliarska kniha Azilant Book (V. Yurashko), digitálna tlač na sieťovinu (J. Surůvka), či videopráce s intervenciami do média filmu (D. Pitín). Zároveň projekt ukazuje aj medzigeneračný dialóg umelcov – od najstarších a skúsených autorov, ostrieľaných na benátskom bienále (Jiří David (nar. 1956), či Jiří Surůvka (1961)) až po najmladšiu generáciu umelcov/-kýň: Lucia Dovičáková a Martin Kochan (obaja 1981). Výstava ukazuje aj rozpätie umeleckých škôl v našom priestore: úspešných autorov z pražskej AVU (J. David, M. Meduna, D. Pitín), silnú bratislavskú maliarsku školu (I. Csudai, M. Černušák, E. Šille), aj absolventov košickej fakulty umení (L. Dovičáková, S. Durkaj, J. Vasilko) a iných škôl ( J. Surůvka - Ostrava,    V. Yurashko - Charkov, M. Kochan - Trnava, Brno).

 

Výstavný projekt CRITICON – kritická maľba dnes sa koná v rámci pripomenutia 25. výročia otvorenie Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach.

Výstavu z verejných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia a prostredníctvom organizácie Visit Košice Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Potrvá do 27. januára 2019.

 

b.skid, kurátor 

 

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET