Aktuality

16. 10. 2019

Koncert operných melódií Vás nadchne

Pozývame Vás na koncert operných melódií "Česká hudba v muzeu...

Čítaj viac >

16. 10. 2019

Ponuka pre školy

Dávame do pozornosti všetkým pedagógom :-) Vezmite žiakov či študentov...

Čítaj viac >

15. 10. 2019

Naše nádvorie skrášlili Lipkovičove sochy

Vo štvrtok 26. septembra sa u nás konala vernisáž výstavy nadrozmerných...

Čítaj viac >

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 2018 – Košice / Katovice / Krakov

Múzeum Vojtecha Löfflera  

KOMUNIKAČNÝ DIZAJN  2018 – Košice / Katovice / Krakov

 

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. 9. 2018 o 17:00

Kurátor výstavy: Andrej Haščák

 Trvanie výstavy do: 7. 10. 2018

Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu

Výstava Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove. Dlhoročná medzinárodná spolupráca inštitúcií je  v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia.

 

Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu.

Múzeum Vojtecha Löfflera
 

Komunikačný dizajn 2018 – Košice / Katovice / Krakov

Od 12. septembra 2018 sa v  Múzeu Vojtecha Löfflera uskutoční medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu. Výber z tvorby troch umeleckých škôl predstavuje pozoruhodné výsledky ich aktivít v oblasti vizuálnej kultúry. Kurátorom výstavy je Andrej Haščák.

Informačná spoločnosť, v ktorej v súčasnosti žijeme je spojená s obrovským nárastom množstva vedeckých, komerčných a kultúrno-spoločenských informácií, ktoré sú denne šírené rôznymi médiami a ktoré by mal človek spracovať pre svoju potrebu. Kvalita a forma poskytovaných informácií v našom prostredí je pritom veľmi rozdielna. V odborných, vedeckých a umeleckých publikáciách, v elektronických médiách i vo verejnom priestore sa dnes často konfrontujeme s nízkou kvalitou vizuálnej kultúry a komunikácie. Tá vplyvom, často amatérskeho riešenia sťažuje rýchle pochopenie poskytovaných informácií. Navyše nám vytvára vo verejnom priestore neestetické a obsahovo nejasné posolstvá, ktoré bežne označujeme ako vizuálny smog.

V Ateliéri vizuálnej komunikácie je dôraz kladený na kreatívne a netradičné spôsoby riešenia vizuálnej kultúry pri zachovaní výtvarnej kvality a dodržaní zadania tak, ako to vyžaduje profesionálne prostredie a zásady definované aj cez historické pozadie, remeslo a tradíciu. V rámci riešeného projektu je cieľom prostredníctvom výchovy profesionálnych dizajnérov pre vizuálnu komunikáciu zvýšiť vplyv umeleckých škôl - Fakulty umení TU v Košiciach, Akadémie krásnych umení (ASP) v Katoviciach a Akadémie krásnych umení (ASP) v Krakove na kvalitu vizuálnej komunikácie.

Ťažiskom medzinárodnej spolupráce je zorganizovanie spoločnej výstavy komunikačného dizajnu v Krakove, v Katoviciach a v Košiciach. Dlhoročná medzinárodná spolupráca týchto inštitúcií je  v roku 2018 zvýraznená ich významnými jubileami; ASP Krakov oslavuje 200. výročie svojho založenia a Fakulta umení TU v Košiciach 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sú v rámci projektu prezentované výsledky jednotlivých škôl predovšetkým v oblasti komunikačného dizajnu. Tieto prezentácie prispejú k zvýšeniu povedomia mládeže a širokej odbornej i laickej verejnosti o trendoch vizuálnej kultúry a komunikačného dizajnu. Výstupy projektu sú prezentované v printových a elektronických médiách, webových stránkach a na sociálnych sieťach partnerských vysokých škôl.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 12. septembra 2018 o 17:00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Výstava bude trvať do nedele, 7. októbra 2018. 

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET