Aktuality

Košický maliar Štefan Roskoványi

Sixadmin08. 12. 2016 - 22. 01. 2017

Výstava obrazov Štefana Roskoványiho (1946 – 2002), pri príležitosti jeho nedožitého jubilea, predstavila maliara, bohéma bytostne spojeného s Košicami – a to dielom ale i životom. Jeho obrazy majú nezameniteľný autorský rukopis a jedinečnú farebnosť s mimoriadnym cítením (koloristický hedonizmus), pričom tieto prvky uplatňoval vo všetkých žánroch, ktorým sa venoval: krajinomaľbe, figurálnej maľbe a portrétoch, či v abstrakciách.

Kurátor výstavy: Peter Megyeši

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET