Aktuality

15. 01. 2019

Tvorivá nedeľa u Löfflera

Pozývame Vás na nedeľný tvorivý ateliér 20. januára 2019 14:00...

Čítaj viac >

Archív výstav

2014

1. Ján Hanák – Danica Hanáková : Divadelný svet

Náhľad do scénického divadelného prostredia prezentuje výber z celoživotnej scénografickej tvorby popredného slovenského scénického výtvarníka Jána Hanáka, ktorého päťdesiatročná tvorivá cesta je spojená predovšetkým s košickým divadelným prostredím. Výstavný projekt v ojedinelom generačnom, profesionálnom a ľudskom prepojení tiež zároveň prezentuje pohľad na takmer štyridsať ročnú tvorbu kostýmovej výtvarníčky a umelcovej dcéry Danice Hanákovej.

Kurátor: Mgr. Peter Markovič

23.1.2014 – 2.3.2014

 

2. János Pataki a Tibor Urbán – Jednoduchá záhrada

Súčasná tvorba maďarských umelcov, výstava realizovaná v spolupráci s Miskolc Gallery.

Kurátorka výstavy: Eszter Láng
6.3.2014 - 2.4.2014

 

4. Peter Kalmus – Tretie zvonenie

Jeden z našich najvýraznejších akčných umelcov predstaví svoj široký repertoár z oblasti súčasného výtvarného jazyka. Výstava divákom ponúkne najnovšie, doteraz nevystavené diela.
Kurátor : Mgr. Peter Tajkov, PhD.
4. 4.2014  - 27.4.2014

 

5. výstava v rámci osláv Dňa mesta KOŠICE:
OBRAZY KOŠÍC

Košické motívy v tvorbe výtvarných umelcov v období uplynulých sto rokov.
Kurátor výstavy : Mgr. Peter Markovič
2.5. 2014 - 8.6.2014

 

9. výstava a obhajoba záverečných prác

KONIEC GRAFIKY – výstava absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií   FU TUKE

Absolventi Bc. štúdia: Pavol Červeniak, Jakub Steranka 
Absolventi Mgr. štúdia: Katarína Garajová, Zuzana Fedoríková, Pavol Šimiček
Názov výstavy Koniec grafiky napovedá o tom, že prezentované práce sú dielami študentov posledných ročníkov, ako aj o tom, že napriek tomu, že zameranie ateliéru je grafické, študenti túto disciplínu posúvajú ďalej. Práca v ateliéri poskytuje študentom voľnosť, čo sa prejavuje v rôznorodosti a pestrosti výsledných prác - siahajúcich od maľby cez experiment. techniky, 3D objekty až ku konceptu.

Výstavu uvedie Peter Rónai

10. 6. 2014 – 15.6.2014

 

10. Maliari v Nagybányi  – reprezentatívna výstava

Výstava realizovaná s galériou ARTeSKa

Výstava prezentuje komplexný prehľad autorov, ktorí sa aktívne zapojili do diania v Nagybányi,kde bola prvá a najvýznamnejšia maliarska kolónia v Strednej Európe a významne prispela k rozvoju dejín výtvarného umenia na Slovensku.Uvidíte diela od maliarov zvučných mien ako Alexander Kubínyi,  Elemír Halász Hradil, Jozef Theodor Mousson, Eugen Krón, Edmund Gwerk,  Július Rudnay,  Gejza Kukán,  Ladislav Mednyanszky a ďalších.

Kurátor výstavy : Viktor Jasaň

18. 6. 2014 - 24. 8. 2014

 

12. Mária „HULA“ Valenčíková - New faces/small changes Nové tváre /malé zmeny

Na výstave bolo možné vidieť výber z diel autorky od konca roku 2011 až po súčasnosť. V začiatkoch tvorby sa venovala prevažne len portrétom  s nádychom fantasy a komiksu postupom času  začali  prevládať o niečo  zložitejšie kompozície a figúry žien v pohybe s jemne sexuálnym podtónom.

Kurátor výstavy : Mgr. Peter Markovič

11. 9. 2014 – 12 .10. 2014

 

13. Výstava v  rámci Višegrádských dní:  

Marcela Vichrová – Kočka počká

Výstava obrazov evokujúca svet ľudí, zvierat a krajín obsahuje práce na plátne v komornom ambientnom prejave Marcely Vichrovej.

14. 10. 2014 - 12. 11. 2014

 

14. Výstava pri príležitosti 55.výročia vzniku školy:

55 ZUŠ Kováčska

Výstava prác žiakov a učiteľov.
6. 10. 2014 – 30. 10. 2014

 

15. výstavu realizovanú pri príležitosti životného jubilea autora:

Štefan FILEP - V zajatí farby a pohybu

Štefan Filep – maliar – bytostný kolorista a excelentný kresliar s jemným etickým podtextom. Dlhodobo pokračuje v rozvíjaní humanistických východísk, ktoré nájdeme v umení 20. storočia. Farebná harmónia, raz žiarivá, inokedy pritlmená a jemu vlastný nostalgický optimizmus stoja pri pretváraní reality do poetických, plných pohybu, komorných kompozícií obrazov.

Kurátor výstavy: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.

21. 11. 2014 – 10. 01. 2015

 

Komorné výstavy:

3. Výstava fotografií v rámci Dní francúzskej kultúry 2014

Olivier Ciappa – Imaginárne páry

 4.4.2014 – 30.4.2014

 

6. JAROSLAV DVORSKÝ - Tak, ako ho nepoznáme - maľba, kresba, socha

Autorská výstava známeho operného umelca, ktorá ho predstaví ako výtvarníka.

Kurátor výstavy: PhDr. Viktor Jasaň
6.5. 2014 - 4.6.2014

 

11. Známy a neznámy Löffler (1906-1990)

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v kontexte svojho dvadsaťročného jubilea.

V tradícii východoslovenského a košického kultúrneho života dvadsiateho storočia zaujíma odkaz Vojtecha Lofflera jedinečnú pozíciu. Na verejnosti je známy predovšetkým ako sochár, inklinujúci predovšetkým k lyrickej sochárskej téme ženského aktu a výrazne štylizovanej a abstrahovanej sochárskej forme. Hlboký kultúrny základ umelcovej osobnosti vyústil do jeho paralelných aktivít, významným spôsobom dopĺňajúcich jeho vlastnú sochársku tvorbu. Inšpiratívnymi boli umelcove zberateľské aktivity a jeho nevšedná, celoživotná, cielená snaha, zameraná na aktívnu podporu mladých umelcov.

Kurátor : Mgr. Peter Markovič

24. 6. 2014

 

16. RASŤO VISOKAI – Smiech smutného klaun

Prierez celoživotným dielom
5. 12. 2014 - 18. 01. 201

 

Výstavy v átriu:

7. Helmut Bistika

Práce zo združenia Maják n.o.

17.5.2014 – 3.6.2014

 

8. fotografická výstava - Zvony, srdcia mesta

Fotograf  Henrich Schiller, ktorý v spolupráci s košickým zvonárom Róbertom Farkašom, zachytáva na fotografiách pohľad na zvony v bežne nesprístupnených zvoniciach a kostolných vežiach v Starom Meste.

5.6.2014 – 30.8.2014

 

2013

Otvárací ceremoniál EHMK

Tri samostatné výstavy:

1. - Roman Bezjak (nemecko) –fotografia: archeológia doby – socialistická moderna

19.1.2013 – 30.1.2013

     - FH JOANNEUM (rakúsko) – University of Applied Sciences Graz, Exhibition Design

       19.1.2013

     - Strømmer (fínsko): Dobpler Interactive Led System - Interaktívna svetelná stena

       19.1.2013

 

2. Creative transgressions – s podporou Generálneho konzulátu Maďarska

Vystavujúci umelci: Kata Bereczki, Ákos Czigány, Balázs Duronelly, Milorad Krstic, Lilla Makláry , Máté Orr , Dezső Szabó , Franciska Szabó , Géza Szöllősi , Szilvia Takács

Výstava, ako o tom svedčí aj jej názov, bola o prekračovaní hraníc – v zmysle umeleckom. Prezentovala diela tvorcov, ktorí smelo prekračujú žánrové, technické a tematické hranice a hľadajú nové aspekty a vzrušujúce spôsoby vyjadrenia v oblasti maliarstva, sochárstva, fotenia a inštalácie, vytvárajúc tak nové možnosti známych, či zdanlivo známych prístupov. 

Kurátor: Zoltán Somhegyi, historik umenia

31.1.2013  – 3.3.2013

 

4. DO MESTOS

Vystavujúci autori :  Andrea Martinová, Milan Hanák, Viliam Potanka, Daniela Potanková, Marko Bačo  Karol Petreš, Jozef Novikmec, Kvetoslava Ivanová, Alena Rennerová

Výstava predstavovala výber z tvorby výtvarníkov, ktorí sú rozdielni vo výtvarnom prejave, používaných technikách, či materiáloch. Spája ich spoločné pedagogické pôsobenie na základnej umeleckej škole. Expozíciu dopĺňali plastiky a práce v materiáloch.

Kurátorka výstavy: G.Haščáková-Vizdalová

5.3.2013 - 21.3.2013

 

5. Výstava Juraja Jakubiska – výber z tvorby

Realizovaná EHMK v rámci festivalu JAKUBISKOVE DNI

Režisér Juraj Jakubisko je výnimočný nielen svojou filmovou tvorbou, ale  taktiež – čo nie je veľmi známe – je vynikajúci výtvarník. Ešte pred štúdiom na pražskej FAMU vyštudoval v Bratislave Strednú umeleckú priemyslovku.

Vernisáž výstavy s účasťou pána Juraja Jakubiska

23.3.2013 - 14.4.2013

 

7. Radovan Čerevka – EXPOWARLAND

Skupina prác Expowarland skúmala vzťah medzi vizuálnou stránkou mediálneho spravodajstva, napätím medzi znakom a označovaným, medzi udalosťou a jej mediálnym obrazom a ich (ne)možný stret.

Kurátor: Peter Tajkov

16.04.2013 – 08.05.2013

 

8. Slávne vily Slovenska – organizátor Foibos Praha

Výstava - Slávne vily Slovenska predstavila predovšetkým rodinné sídla postavené od 18.storočia po súčasnosť, objavili sa tu však aj rímske vily pochádzajúce z 2. až 3.storočia. Prierez vilovou architektúrou celej Slovenskej republiky. Vybrané stavby boli príkladom architektonického myslenia, ukážkou životného štýlu, charakterizujúc svojich tvorcov, majiteľov i obyvateľov.

Kurátor: Matúš Dula

10.05.2013 – 08.06.2013

 

9. Výstava absolventských prác TU fakulty umení

Kurátor: PhDr. Peter Rónai

10.06.-23.06.2013

 

11. Akad. sochár Arpád Račko – portrét – krajina – priestor

Majster predstavil okrem tradičnej sochárskej práce aj portréty a krajinomaľbu. Portréty odliate v bronze si uchovávajú stopy rúk sochára, jedinečnú a nezmazateľnú súčasť jeho rukopisu. Portrét v jeho diele nájdeme aj v súbore štúdií pre monumentálne diela, v reliéfoch medailí, rovnako ako v komorných prácach, určených na dôverný dialóg.

Kurátor:  Zuzana Ševčíková

26.06. – 04.08.2013

    

12. Július Jakoby – výstava zo súkromných zbierok

pri príležitostí 110.výročia narodenia autora.

kurátor: Mgr. Peter Markovič

8.8.2013-8.9.2013

 

14. Petra Feriancová – Za všetko môžu pletky bohov

Inšpirácia tvorbou Vojtecha Löfflera

Petra Feriancová o svojej výstave:

„Môj projekt v Múzeu Vojtecha Löfflera sa zaoberá interpretáciou Löfflerovej zbierky ako jedného uceleného komplexného diela, ktoré je formované hlavne svojím množstvom a rozmanitosťou.“

Kurátor: Mgr. Michal Štofa

17.9.2013 – 13.10.2013

 

16. V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa

Absolventi Akadémie Krásnych umení Vroclav

Mladé Wroclavské sklo a keramika

Autori prác: A. Leśniak-Banasiak, A. Joszczuk, B. Damian-Speruda, D. Bielecka, J. Opalska-Brzecka, K. Bańka, K. Marusińska, M. Krzemińska-Baluch, M. Puszczyński. 

Výstavu tvorili práce mladých didaktikov a absolventov Fakulty keramiky a skla Akadémie krásnych umení Eugeniusza Geppertavo Vroclave, ktorá je jediná svojho druhu v Poľsku

Kurátorka: B. Damian - Speruda

17.10.2013 – 10.11.2013

 

17. V rámci VIŠEGRÁDSKYCH DNÍ / združenie Forsa

Zuzana Graus Rudavská Šperk – Objekt – Obraz

Na výstave prezentovala použitím materiálov a techník tradíciu našich predkov. Posúva ju však do inej roviny, keď necháva materiál vyznieť v jeho prirodzenej forme, zámerne zanechávajúc dotyky  svojich rúk v nepravidelných štrukturálnych formách. Tak vznikajú aj jej objekty ako symboly svetla a domova. 

Kurátokar: G. Haščáková Vizdálová

15.11.2013 – 8.12.2013

 

18. v rámci záverečného ceremoniálu EHMK :

     - Matúš Lányi - S.C. Elementum

Výstava Matúša Lányiho (1981, Spišské Podhradie) predstavovala jeho najnovšiu tvorbu ostatných rokov, kde ďalej rozvinul tému náboženstva, viery či priamo kresťanstva.

Na rozdiel od svojich skorších prác, kde sa sústredil na prepájanie či porovnávanie technického sveta počítačovej virtuálnej reality, jej grafického stvárnenia a transcedentálneho nadpozemského sveta, alebo porovnávania teórii evolúcie človeka a virtuálnych informačných tokov, sa v súčasných prácach venoval skúmaniu dvoch paralelných kultúrnych fenoménom – kresťanstva a konzumu. Vytvoril tak bizarné kombinácie aplikovaním kresťanských symbolov ako skratka IHS či biskupská mitra na predmety dnešnej konzumnej masovej kultúry ako sú prilba amerického futbalistu či bikiny.

Kurátor – Michal Štofa

Vernisáž: 11.decembra 2013 o 17.00 hod.

 - Známy a neznámy Löffler (1906-1990)

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v kontexte svojho dvadsaťročného jubilea.

V tradícii východoslovenského a košického kultúrneho života dvadsiateho storočia zaujíma odkaz Vojtecha Lofflera jedinečnú pozíciu. Na verejnosti je známy predovšetkým ako sochár, inklinujúci predovšetkým k lyrickej sochárskej téme ženského aktu a výrazne štylizovanej a abstrahovanej sochárskej forme. Hlboký kultúrny základ umelcovej osobnosti vyústil do jeho paralelných aktivít, významným spôsobom dopĺňajúcich jeho vlastnú sochársku tvorbu. Inšpiratívnymi boli umelcove zberateľské aktivity a jeho nevšedná, celoživotná, cielená snaha, zameraná na aktívnu podporu mladých umelcov.

Sochár Vojtech Löffler venoval mestu Košice svoje dielo a výsledky svojich zberateľských aktivít, ktoré predovšetkým v početnej sérii autoportrétov košických umelcov vytvorili významný a výtvarne hodnotný zbierkový súbor. Na základe umelcovej vôle vznikla v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach významná inštitucionálna báza, ktorá sa okrem prezentácie umelcovej tvorby už dvadsať rokov prostredníctvom výstavnej činnosti koncepčne sústreďuje na prezentáciu predovšetkým súčasnej tvorby najmladšej generácie  výtvarných umelcov. Výstava prezentuje umelcove výtvarné aktivity aj v kontexte jeho širšieho ideového odkazu.

Kurátor : Mgr. Peter Markovič

od 11.12.2013

 

Komorné  výstavy : U Löfflera

3. Jozef Kravec – výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 60-tich narodenín

7.2.2013 – 30.3.2013

 

6. Fotografia „povolania sveta“

Výstava v rámci dní Francúzskej kultúry

10.4.2013 – 12.5.2013

 

10. Július Hegyesy – výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 80-tich narodenín

20.6.2013 – 8.9.2013

 

13. Nájdené slovenské poklady – Hermann Kern (olejomaľby)

V spolupráci s galériou ARTeSKa

12.9.2013 – 20.10.2013

 

Výstava v zahraničí:

15. Alexander Eckerdt - Muž, ktorý musel nakresliť 365 dní

Úvodné slovo Gábor Kiss, viceprimátor Mesta Miškolc

Kurátor: Mgr. Peter Markovič, historik umenia

Podujatie podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

24.9.2013 - 19.10.2013

 

2012

1. WWW.SUVKE.SK

26.1.2012   -  11.3.2012

 

3. Antonín Střížek (ČR): Obrazy a fotografie

22.3.2012 – 22.4.2012

Kurátor: Martin Dostál

 

5. Jarmila MITRÍKOVÁ – Dávid DEMJANOVIČ : NOVÝ FOLKLORIZMUS /NEW FOLKLORISM

3.5.2012 -  27.5.2012  

 

6. Adelio SARRO (Brazília): Maľby

31.5.2012 - 1.6.2012

 

7. Alexander Eckerdt – Ráno, na poludnie, v podvečer ...

výstava  pri príležitosti nedožitého 80. výročia umelcovho narodenia

11.7.2012 - 2.9.2012

 

8. Bc. Emma Korpová – kolekcia odevov : The cuckoo´s nest

Kurátorka: Miroslava Maureryová

31.7.2012 – 24.8.2012

 

9. Bezčasovosť - Vystavujúci umelci: Oto Hudec.

Klaudia Kosziba, Mária Matrková, Michaela Rázusová Nociarová, Ivana Oroszová a Juraj Toman.

6.9.2012 - 3.10.2012

 

12. Výstava organizovaná EHMK v rámci projektu „Biele noci“

GÁBOR KRISTÓF A BENCE GYÖRGY PÁLINKÁS –

MULTIFILTER/SLOVENSKO A MAĎARSKO

interaktívna inštalácia

6.10.2012

 

13. Výstava v rámci Višegradských dni – združenie Forsa

Miskolci Galéria – Laureáti Ceny Miklósa Mazsaroffa / HU/

Róbert Batykó, Ákos Bankú, Renátó Csabai, Róbert Sűtö

10.10. 2012 - 10.11.2012

 

14. Helmut Bistika  - Maľba

Profilová výstava autora.

13. 11.2012 - 10.12.2012

 

15. Bitka pri Rozhanovciach 700. výročie

Príležitostná výstava 

15.11.2012 - 5.12.2012

 

16. It was a bright cold day in April – festival THE END Tri výstavy:

- Miriam Kardošová - maľba

14.12.2012 – 15.1.2013

- Katarína Hudačinová – svetelná inštalácia: NOSTALGIA

14.12.2012 – 15.1.2013

- Ján Zelinka – sochy: SARGOFÁGY

14.12.2012 – 15.1.2013

 

Komorné  výstavy : U Löfflera

2. Stefan Schmidt : ARS AREA

31.1.2012 – 8.4.2012

Úvodné slovo: Tibor Kočík

 

4. Mikuláš Rogovský: Akvarely a olejomaľby

17.4.2012  -  3.6.2012

Kurátorka: Gabriela Haščáková-Vizdalová

 

10. Jozef Teodor Mousson - Pod trhovými šiatrami.

13.9.2012 - 14.10.2012

                                              

11. Jiří Trnka - Ve službách imaginacie/ V službách imaginácie

3.10.2012 - 30.10.2012

 

17. Alexander Jiroušek - výstava fotografií OLTÁRNE OBRAZY                                        

19.12.2012 – 3.2.2013

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET