Aktuality

20. 09. 2019

Rozhovory pri umení s Helmutom Bistikom

Je to snílek, večné dieťa, studnica tvorivých nápadov, veľký ľudomil,...

Čítaj viac >

14. 09. 2019

DNI ČESKEJ KULTÚRY 2019 - Program

Aj tento rok bude Múzeum Vojtecha Löfflera súčasťou podujatí organizovaných...

Čítaj viac >

Povesť o jazere Izra - Zuzana Virághová

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Výstava prinesie do košického výstavného života pripomenutie diela a pôsobenia insitnej maliarky Zuzany Virághovej v oblasti východoslovenskej a slovenskej výtvarnej kultúry hlavne v 60.rokoch. Pôvab, čistota a úprimnosť výrazu, ako aj vysoká hodnota umeleckého posolstva diela radia autorku medzi významné osobnosti slovenského insitného umenia.

Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kostičová

 

Vernisáž výstavy: 28. júna 2018 o 17:00

Trvanie výstavy: 09. septembra 2018

Výstava je podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice.

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Insita v Múzeu Vojtecha Löfflera

           

            Výstava s názvom Povesť o jazere Izra - Zuzana Virághová od 28. júna 2018 v Múzeu Vojtecha Löfflera prinesie do košického výstavného života pripomenutie diela a pôsobenia insitnej maliarky Zuzany Virághovej. Kurátorkou výstavy je PhDr. Mária Kostičová.

Pôvab, čistota a úprimnosť výrazu, ako aj vysoká hodnota umeleckého posolstva diela začleňujú autorku medzi významné osobnosti slovenského insitného umenia. Zuzana Virághová začala svoju tvorivú púť na prahu šesťdesiatky, do neskorej staroby vychádzala z bytu na Kováčskej ulici s maliarskym náčiním do mesta, blízkeho i vzdialenejšieho okolia a zaznamenávala si farebným pastelom motívy, aby ich doma dokončila. Jej výtvarná tvorivosť sa prejavila v pre insitu prajných 60. rokoch a dielo sa uzavrelo na konci 70. rokov 20. storočia, kedy insitné umenie u nás bolo na dlhé roky zatlačené do úzadia.

Výtvarný prejav Zuzany Virághovej je špecifický. Žena v domácnosti svoje prvé práce vytvorila bez akéhokoľvek výtvarného vzdelania v snahe vypovedať čo cíti, zhmotniť svoje predstavy i svet okolo seba. Maliarsku zručnosť a techniku maľby rozvíjala vo večerných kurzoch, pod vedením profesionálnych výtvarníkov. Už koncom 50. rokov boli jej diela vystavené na celoslovenských prehliadkach amatérskej tvorby. I neskôr, napriek dotykom s výtvarným dianím a odbornému školeniu, neopustila svet naivnej poetiky a nachádzala svoj vlastný štýl.

Virághovej učarovalo blízke i vzdialené okolie Košíc, maľovala konkrétne miesta i krajinu severovýchodného Slovenska. Zvláštnu kapitolu tvoria diela s témou rodiny, či obrazy, ktorých centrom je ona sama a pôvabné sú aj biblické námety. Klasické „ženské“ témy, ako kytice či zátišia, riešila výnimočne. Významné miesto v jej tvorbe patrí jazeru Izra pri Košiciach – diela Povesť o jazere Izra, či Jazero Izra, reprezentujú hlavné črty tvorby Zuzany Virághovej – krajinárske cítenie a romantickú dušu.

Pre insitných umelcov je charakteristická prevažne expresívna farebnosť. Maľbu Zuzany Virághovej charakterizuje snaha o realistickú farebnosť a splývavý rukopis. Jej tvorba je prezentovaná na mnohých výstavách, nie len výslovne zameraných na insitné umenie a diela sú súčasťou súkromných i verejných zbierok doma i v zahraničí, väčší súbor vlastní Slovenská národná galéria v Bratislave a Východoslovenská galéria v Košiciach.

Súčasná výstava je pripomenutím diela a pôsobenia Zuzany Virághovej v oblasti východoslovenskej a slovenskej výtvarnej kultúry hlavne v 60. rokoch 20. storočia a je zároveň holdom skromnej umelkyni, ktorá vytvorila výnimočné, úprimné dielo, prihovárajúce sa aj súčasnému svetu.

Vernisáž výstavy, ktorá je podporená z prostriedkov ŠD Ministerstva dopravy a výstavby SR, získaných prostredníctvom organizácie Visit Košice, sa uskutočnila vo štvrtok 28. júna 2018 o 17:00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach.

Výstava potrvá do nedele, 9. septembra 2018. 

 

 

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET