Aktuality

20. 09. 2019

Rozhovory pri umení s Helmutom Bistikom

Je to snílek, večné dieťa, studnica tvorivých nápadov, veľký ľudomil,...

Čítaj viac >

14. 09. 2019

DNI ČESKEJ KULTÚRY 2019 - Program

Aj tento rok bude Múzeum Vojtecha Löfflera súčasťou podujatí organizovaných...

Čítaj viac >

Výstava ZEMPLÍNSKA JEDENÁSTKA

Múzeum Vojtecha Löfflera

ZEMPLÍNSKA JEDENÁSTKA. 

SONDA DO SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Vernisáž sa uskutočnila v stredu, 7. novembra 2018 o 17:00, 

v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20.

Múzeum Vojtecha Löfflera

Autori: Durkaj Slavomír, Králik Peter, Picha Tomáš, Repický Radoslav, Sirka Boris, Slaminka Viliam, Straka Marián, Vasilko  Ján, Varcholová Zora, Weiss Vladimíra, Zelinka Ján

 

Zemplínska jedenástka ako sonda do súčasného výtvarného umenia mladšej generácie východoslovenských umelcov predstavuje pokračovanie projektu Zemplínska karička. Výstavný koncept generačnej prezentácie širšej autorskej skupiny má ambíciu predstaviť v názorovej polyfónii tvorbu mladšej generácie východoslovenských autorov, spojených spoločným domovským zemplínskym kontextom. Skupina prezentovaných autorov okrem svojho zemplínskeho pôvodu je vzájomne generačne spojená prelínajúcimi sa rokmi svojich stredoškolských a vysokoškolských štúdií v Košiciach. Jedenásti autori prezentovaní v projekte Zemplínska jedenástka predstavujú prevažne absolventov Fakulty výtvarných umení v Košiciach. Autorský výber akcentuje individuálnu programovú rôznosť bez zámeru vytvárať alebo fabulovať existenciu názorovo konzistentnej skupiny. Zámerom je predstavenie tvorby jedenástich maliarskych individualít pochádzajúcich z rovnakého kultúrneho a geografického regiónu. Autorská skladba v pestrosti a osobitosti výrazne individuálnych autorských poetík dokladá silu a nezávislosť početných talentov, ktoré pochádzajú zo zemplínskeho prostredia a ktoré spoločným mozaikovým spôsobom prezentujú svoj generačný pohľad na podoby súčasného východoslovenského maliarstva a sochárstva.

 

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Vernisáž výstavy: 7. novembra 2018 o 17:00 hod.

Trvanie výstavy do: 9. decembra 2018

 

---

Zostava Zemplínskej jedenástky rozohrala svoju hru v Múzeu Vojtecha Löfflera

           

Pestrú mozaiku súčasného výtvarného umenia východoslovenskej scény predstavuje výstava Zemplínska jedenástka realizovaná v Múzeu Vojtecha Löfflera. S podtitulom Sonda do súčasného výtvarného umenia je pokračovaním výstavného projektu Zemplínska karička v sninskom kaštieli. Jedenásť osobitých autorských programov je prezentovaných výberom názorovo výrazne diferencovanej skupiny umelcov mladšej strednej generácie pochádzajúcich zo Zemplína. Napriek názorovej rôznosti a diferenciácii tvorby nemožno voľbu predstavených výtvarníkov pokladať za náhodnú. „Skupina autorov Zemplínskej jedenástky prezentuje vo svojom rozohranom ‘mači’ nesporne zaujímavú ‘súpisku plejerov’“. Kurátorom výstavy je historik umenia Peter Markovič.

Aktuálny výstavný výber je výsledkom koncepčného kurátorského sledovania vývoja tvorby jednotlivých umelcov a súvislostí na lokálnej výtvarnej scéne. „V procese plynúceho času pri realizácií viacerých individuálnych výstav i širších kolektívnych výstavných prezentácií sa pozvoľne vynáralo poznanie o prítomnosti zaujímavej skupiny výtvarníkov, prechádzajúcich v letmom dotyku pomimo seba po odlišných časových a iných dráhach svojich umeleckých svetov.“ Kolektív maliarov a sochárov má predovšetkým rovnakú regionálnu príslušnosť. V kontexte ich umeleckej genézy možno definovať tiež vynárajúci sa a prevažujúci spoločný vzťah ku košickému stredoškolskému a hlavne vysokoškolskému umeleckému prostrediu.

Zámerom vytvorenia príťažlivej zostavy Zemplínskej jedenástky bola realizácia výstavnej prezentácie generačne mladých výtvarných umelcov – Zemplínčanov. Projekt nehľadá a ani sa nesnaží definovať žiadne a nepatrične vnášané spojitosti domnelých regionálnych špecifík, ilúzií falošného rodoľubstva a fabulovaných emócií či resentimentov. Prezentuje výsostne výtvarnú kolekciu vytvorenú autormi východoslovenskej scény a vo viacerých aspektoch aj výraznými osobnosťami slovenského výtvarného umenia. Diela prezentovaných autorov predstavujú čiastkový, ale primerane štruktúrovaný pohľad do scény súčasného východoslovenského výtvarného umenia. Domnievame sa, že je veľmi potrebné aj prostredníctvom podobných výstav dokumentovať výtvarný život regiónu, ktorému nesporne dominuje košická výtvarná scéna.

Jedenástka ‘plejerov’ svojimi prihrávkami rozohráva atraktívnu hru, rozvíjanú aktuálnym jazykom súčasného umenia. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. novembra 2018 o 17:00 hod. v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Výstava potrvá do 9. decembra 2018.

Späť na zoznam článkov

©2019 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET