Aktuality

15. 10. 2020

Oznam: Zmena programu - AKTUALIZÁCIA

Múzeum Vojtecha Löfflera oznamuje svojim priaznivcom, že vzhľadom na...

Čítaj viac >

12. 10. 2020

Plató Creative Clash - REDEFINITION

  Plató Creative Clash - REDEFINITION Sprístupnenie výstavy:...

Čítaj viac >

11. 10. 2020

Michal Machciník - WUNDERKAMMER

  Michal Machciník - WUNDERKAMMER Vernisáž výstavy:...

Čítaj viac >

2020

1. VICTOR VASARELY A JEHO ODOZVA V TVORBE VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV​​ 

Múzeum Vojtecha LöffleraVýstava diel Victora Vasarelyho (1906 – 1997) predstavuje výtvarníka, ktorý výrazne zasiahol do vývoja moderného povojnového umenia a stal sa priekopníkom OP-ARTU, čím obohatil výtvarné umenie o pohyb, priestor a čas. Ponúkne vyše 60 grafických listov, akvarelov a objektov a pôjde o prierez diela z rokov 1940 až 1990. Súčasťou je i výstava šiestich výtvarníkov inšpirovaných Vasarelym (O. Dubay, E. Antal, P. Lehocký, V. Vajs, M. Drugda a A. Szentpétery).

 Kurátor výstavy: Viktor Jasaň

Trvanie výstavy: 30. január 2020 - 24. máj 2020

 


 

2. KONIAREK U LÖFFLERA

Múzeum Vojtecha Löfflera

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.

 

Výstavný projekt je definovaný ako reprezentatívny výber diel zo zbierkového fondu GJK, pričom ťažisko tvorí komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. 

 

Kurátor: Filip Krutek

 

​Trvanie výstavy: 28. máj 2020 - 21. jún 2020

 


 

3. ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA

Múzeum Vojtecha Löfflera

Rozšírenie Stálej expozície Múzea Vojtecha Löfflera. 

 

Zoznámte sa s dielami, ktoré po väčšinu času ukrýva depozitár, pričom niektoré máte možnosť vidieť po prvýkrát. 

Hlavným motívom komornej výstavy je priblíženie zriedka vystavovaných alebo vôbec nevystavovaných diel z depozitára, ktoré dopĺňajú už prezentované diela kolekcie, ktorú môžeme charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností.

 

Trvanie výstavy: 28. máj 2020 - 21. jún 2020

 

 


 

4. MODRÁ LAMPA: Ivan Csudai - Michal Černušák

Múzeum Vojtecha Löfflera

Výstavný projekt dvojice popredných slovenských maliarov Ivana Csudaia (1959) a Michala Černušáka (1982) prináša  v dvojexpozícii silnú lekciu súčasnej maľby a ich medzigeneračný dialóg. Prezentovaná výstava prinesie ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie v oblasti súčasných možností maľby v konfrontácii s digitálnym obrazom.

 

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid​

 

Trvanie výstavy: 24. jún 2020 - 2. august 2020

 

 

 


 

5. KAŽDÝ DEŇ JE JEDNÝM MALÝM ŽIVOTOM Vlado Broniševský (1953 - 2019)

 

 

7. Michal Machciník - WUNDERKAMMER

Múzeum Vojtecha Löfflera

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania. Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. 

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Trvanie výstavy: 10. september 2020 - 11. október 2020

 

 


 

©2020 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET