Aktuality

21. 10. 2020

Zapojte sa do výtvarnej súťaže MČ Košice - Staré Mesto

    Deti, dospelí, začiatočníci aj pokročilí, všetci...

Čítaj viac >

15. 10. 2020

Oznam: Zmena programu - AKTUALIZÁCIA

Múzeum Vojtecha Löfflera oznamuje svojim priaznivcom, že vzhľadom na...

Čítaj viac >

12. 10. 2020

Plató Creative Clash - REDEFINITION

  Plató Creative Clash - REDEFINITION Sprístupnenie výstavy:...

Čítaj viac >

Základné informácie

Múzeum Vojtecha Löfflera

Alžbetina 20
040 01 Košice
Slovensko

E-mail: info@lofflermuzeum.sk 

            lofflermuzeum@gmail.com  

Tel.: 055 / 622 32 34 - výstavné priestory

         055/622 30 73 - kancelária vedenia múzea

 

Názov organizácie: Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto

Sídlo organizácie: Alžbetina 20, Košice 040 01 

IČO: 31945856

DIČ: 2020780498

Nie je platcom DPH

V zastúpení: Mgr. Milena Gašajová, riaditeľka

Právna forma: Príspevková organizácia

Zriaďovateľ: Mestská časť Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Zriaďovacia listina: Úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Múzeum Vojtecha Löfflera, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 zo dňa 27. 02. 2001, dodatkom č. 2 zo dňa 26. 06. 2007 a dodatkom č. 3 zo dňa 09. 06. 2014

 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 8206281/5200

IBAN: SK04 5200 0000 0000 0820 6281

BIC/SWIFT: OTPVSKBX

OTP Banka Slovensko, a.s.

 

Transparentný účet:

IBAN: SK59 8330 0000 0024 0182 8350 

Fio Banka, a.s.

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401828350

 

 

Zobraziť veľkú mapu

©2020 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET