Aktuality

21. 11. 2021

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii...

Čítaj viac >

13. 11. 2021

Odišiel akademický maliar Tibor Gáll

Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte...

Čítaj viac >

Faktúry

2 0 2 1

 

Dodávateľské faktúry: január - marec 2021
 

Dodávateľské faktúry: apríl - jún 2021

 

Dodávateľské faktúry: júl - september 2021

Fa. č. Typ Predmet Partner IČO Cena Dátum zverejnenia
01-15  Dod. Nájomné Východosl.galéria,Košice 31297820 50,00 09.01.2015
02-15 Dod. Webhosting WebHouse, Trnava 36743852 75,17 09.01.2015
03-15 Dod Stravné lístky Edenred, Košice 31328695 374,40 12.01.2015
04-15 Dod Tlač - výstava Jutka Beki Design 44340559 41,66 15.01.2015
05-15 Dod Tlač-výst.Rob Moonathe Beki Design 44340559 25,32 15.01.2015
06-15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 760,00 19.01.2015
07-15 Dod Vyúčtovanie spotr. el.en. VSE 44483767 -381,64 23.01.2015
08 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 38,86 23.01.2015
09 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 0,61 23.01.2015
10 -15 Dod Video z vernisáže Jutka CreativeArt 46227326 100,00 28.01.2015
11 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 736,00 01.02.2015
12 -15 Dod Publikácia - mzdové účt. Ajfa+Avis, Žilina 31602436 49,50 02.02.2015
13 -15 Dod Členský poplatok na r.15 Košice - Turizmus 42247632 300,00 02.02.2015
14 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing.Ladislav Kende 10688323 50,00 02.02.2015
15 -15 Dod Nájomné Východoslovenská galéria 31297820 50,00 04.02.2015
16 -15 Dod Telefónne hovory 6223073 Slovak Telekom 35763469 21,30 06.02.2015
17 -15 Dod Telef. hov. a internet 6223234 Slovak Telekom 35763469 30,10 07.02.2015
18 -15 Dod Stravné lístky 2/15 Edenred 31328695 448,56 07.02.2015
19 -15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 10.02.2015
20 -15 Dod VS SR - ročný prístup Poeadca podnikateľa 31592503 84,00 16.02.2015
21 -15 Dod Prevoz umel.diel KE MAG Servis 14301865 20,00 20.02.2015
22 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 45,97 22.02.2015
23 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 694,00 01.03.2015
24 -15 Dod Stravné lístky 3/15 Edenred 31328695 374,00 02.03.2015
25 -15 Dod Tlač- výst.Od starej krásy... Beki design 44340559 348,30 02.03.2015
26 -15 Dod Nájomné 3/15 Východosl. galéria 31297820 50,00 03.03.2015
27- 15  Dod Spotreba vody VVS Košice 36570460 158,28 04.03.2015
28 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 17,18 06.03.2015
29 - 15 Dod Telef. hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,17 07.03.2015
30 -15 Dod Popisky k výst.Od starej... Šimon Babej - Cyclone 43752705 9,57 07.03.2015
31 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing.Ladislav Kende 10688323 50,00 12.03.2015
32-15  Dod Telefónne hovory Orange 35697270 57,08 23.03.2015
33 -15 Dod Služby STP APV IVES,Košice 00162957 155,38 26.03.2015
34 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 380,00 01.04.2015
35 -15 Dod Stravné lístky 4/15 Edenred, Košice 31328695 448,56 01.04.2015
36 -15 Dod Tvorba web stránky Sixnet, Košice 36215121 660,00 01.04.2015
37 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,78 07.04.2015
38 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 16,50 07.04.2015
39 -15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec, Košice 31730671 90,00 09.04.2015
40 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 50,00 10.04.2015
41 -15 Dod Prepravné umel.diel KE-mesto Lenka Talpašová - AJŠA 43466729 15,60 13.04.2015
42 -15 Dod Tlač materiálov k 2 výstavám Beki design 44340559 313,10 22.04.2015
43 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 40,84 22.04.2015
44 -15 Dod Členský príspevok 2015 Rada galérií Slovenska 30853231 100,00 30.04.2015
45 -15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 50,00 04.05.2015
46 -15 Dod Nákup stravných 5/15 Edenred 31328695 448,56 06.05.2015
47 -15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 146,00 06.05.2015
48 -15 Dod Dodávky elektrickej energie VSE 44483767 341,00 07.05.2015
49 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,10 07.05.2015
50 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 13,28 08.05.2015
50 - 15 Dod Tlač materiálov k výst. Čičvák Beki design 44340559 1031,57 19.05.2015
52 - 15 Dod Spotreba vody Východosl. vodar. spol. 36570460 120,48 19.05.2015
53 - 15 Dod Telefónne hovory OrangeSPP 35697270 43,39 22.05.2015
54 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 61,00 01.06.2015
55 - 15 Dod Rámovanie plagátov Króna Miroslav Kočiš Ramko 14349094 228,80 01.06.2015
56 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,10 08.06.2015
57 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak telekom 35763469 12,59 08.06.2015
58 - 15 Dod Stravné lístky TR 6/15 Edenred 31328695 374,40 10.06.2015
59 - 15 Dod Bezpečnostné tabuľky Livonec 31730671 25,20 22.06.2015
60 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 48,17 22.06.2015
61 - 15 Dod Tlač katalógu Femme fatale Beki design 44340559 1500,0 22.06.2015
62 - 15 Dod Popisky k výst.Čičvák,Femme Šimon Babej - CYCLONE 43752705 43,56 25.06.2015
63-15. Dod Zemný plyn SPP 35815256 57,00 01.07.2015
64 -15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec 31730671 90,00 02.07.2015
65 -15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 30,17 07.07.2015
66 -15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 14,95 07.07.2015
67 -15 Dod Tlač vstupeniek do MVL Beki Design 44340559 144,00 13.07.2015
68 -15 Dod Dotlač katalógov z výst. Beki Design 44340559 81,60 20.07.2015
69 -15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 43,04 23.07.2015
70 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 57,00 03.08.2015
71 - 15 Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 12,59 05.08.2015
72 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 3576369 30,25 06.08.2015
73 - 15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 07.08.2015
74 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 48,98 24.08.2015
75 - 15 Dod Spotreba vody VVS 36570460 164,56 25.08.2015
76 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 118,00 02.09.2015
77 - 15. Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 51,86 07.09.2015
78 - 15. Dod Telefónne hovory Slovak Telekom 35763469 24,35 07.09.2015
79 - 15 Dod Prevoz umel. diel V.G. Autodoprava 46653147 18,00 07.09.2015
80 -15 Dod Telefónné hovory Orange 35697270 45,05 23.09.2015
81- 15 Dod Revízia EPS a EZS Best solutions 47391952 450,0 30.09.2015
82 - 15 Dod Telefón - Gigaset A220 Slovak Telekom 35763469 9,90 30.09.2015
83 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 366,0 01.10.2015
84 - 15 Dod Prevoz umel. diel - KE V.G. Autodoprava 46653147 18,00 03.10.2015
85 - 15 Dod Prevoz umel.diel KE-PO V.G. Autodoprava 46653147 60,00 03.10.2015
86 - 15 Dod Revízia elektr.inšt.a spotr. Ing.Peter Bugoš-Bohasel 37000977 450,50 05.10.2015
87 - 15 Dod Tlač mater. k výst. OPUS Beki design 44340559 44,38 05.10.2015
88 - 15 Dod Telefónne poplatky a internet Slovak Telekom 35763469 15,29 05.10.2015
89 - 15 Dod Telefónne poplatky a internet Slovak Telekom 35763469 28.21 06.10.2015
90 - 15 Dod Činnosť technika PO a BOZP Livonec 31730671 90,00 07.10.2015
91 - 15 Dod Telefónne hovory Orange 35697270 50,35 22.10.2015
92 - 15 Dod Tlač mater. k výst. Gažovič Beki design 4434559 38,16 26.10.2015
93 - 15 Dod Stravné lístky 11/15  Doxx 36391000 34,19 04.11.2015
94 - 15 Dod Zemný plyn SPP 35815256 605,00 04,11.2015
95 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 21,17 05.11.2015
96 - 15 Dod Telefónne hovory a internet Slovak Telekom 35763469 16,58 05.11.2015
97 - 15 Dod Pozv.aplagáty-výst.Palečková Ing.Lukáš Hlaváč DOT ONE 47645644 41,65 05.11.2015
98 - 15 Dod Elektrická energia VSE 44483767 341,00 09.11.2015
99 - 15 Dod Časopis Flash Art PILOT Bratislava 42265959 20,00 09.11.2015
100 - 15 Dod Tlač plagátov na koncert Ing.Lukás Hlaváč DOT ONE 47645644 10,00 10.11.2015
101 - 15 Dod Tlač mater. -výst. Onušková Beki design 44340559 396,37 18.11.2015
102 - 15 Dod Deratizácia priestorov MVL Asanarates 36606693 36,00 18.11.2015
103 - 15 Dod Telefónné hovory Orange 35697270 49,86 23.11.2015
104 - 15 Dod Predĺženie registr.domény WebHouse 36743852 17,99 23.11.2013
105 - 15 Dod Vyúčtovanie spotreby vody VVS 36570460 159,25 30.11.2015
106 - 15 Dod Dizajnerska studia expozicie Mgr.art. B. Kopnicka 46682945 2400,00 03.12.2015
107 - 15 Dod Materialy k vystave Miro Mizak Beki design 44340559 189,01 03.12.2015
108 - 15 Dod Materialy k vystave Zo starej znam. Beki design 44340559 54,77 03.12.2015
109 - 15 Dod Zemny plyn SPP 35815256 713,00 04.12.2015
110 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 18,12 08.12.2015
111 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,10 08.12.2015
112 - 15 Dod Cinnost technika PO a BOZP Livonec 48121347 90,00 10.12.2015
113 - 15 Dod Kosicky Korzar Petit Press 35790253 165,00 10.12.2015
114 - 15 Dod Sklad. k výst. Zo starej... Ing. Lukáš Hlaváč - DOT 47645644 80,60 11.12.2015
115 - 15 Dod Telefonne hovory Orange 35697270 52,76 28.12.2015
116 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,59 08.01.2016
117 - 15 Dod Telefonne hovory Slovak Telekom 35763469 21,10 08.01.2016
118 - 15 Dod Obsluha plynovej kotolne Ing. Ladislav Kende 10688323 150,00 08.01.2016
119 - 15 Dod Elektricka energia - vyucttovanie VSE 44483767 132,70 13.01.2015

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET