Aktuality

21. 09. 2021

Pomimo - 7 hriechov

  Vernisáž: 30.9.2021   Trvanie výstavy: 1.10.- 24.10.2021 Átrium...

Čítaj viac >

12. 09. 2021

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Pozývame Vás na nasledovné podujatia: 11.9.2021 o 15.00  Na...

Čítaj viac >

12. 09. 2021

Komorný koncert - Ensemble Ricercata

  Pozývame Vás na komorný koncert 16.9.2021 o 18.00. Podujatie...

Čítaj viac >

DIGITÁLNA PREHLIADKA MÚZEA

Z Kalvárie, suchý pastel na lúpanej lepenke, 1909-1914

Konštantín (Szilárd) Kővári – Kačmarik (1882-1916)

 

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Milí milovníci umenia,

dnes si predstavíme dielo, ktoré zvyčajne odpočíva v depozitári, ale pravidelní návštevníci nášho múzea ho už mali možnosť príležitostne vidieť – kresbu Z Kalvárie košického rodáka Konštantína (Szilárda) Kőváriho – Kačmarika. Jedná sa o dielo výsostne svojbytné, pochádzajúce z cyklu pastelov na tému košickej Kalvárie, Kežmarku a ďalších miest, z pastelov, ktoré vo vtedajšom umeleckom vývoji na území Slovenska nemajú obdobu.

Kővári sa ako Szilárd Kačmarik narodil v roku 1882 v Košiciach (v roku 1898 si úradne zmenil meno). Roku 1902 nastupuje na Vysokú školu pre vzdelávanie profesorov kreslenia a geometrie v Budapešti. Pod vedením profesorov Hegedüsa, Edvi-Illésa a Székelyho túto školu úspešne absolvoval v roku 1906. Následne, čoby laureát Nádanyiho ceny získal štipendium, vďaka ktorému sa dostáva do chýrnej maliarskej kolónie v Szolnoku a na krátky študijný pobyt v Paríži.

Práve od tohto okamihu (po etape ovplyvnenej nagybánskou školou) nastupuje u umelca tvorivý rozlet, ktorý osciluje medzi svojským luminizmom, expresionizmom, postimpresionizmom, syntetizmom a secesiou. Zaujímavým faktom zostáva, že vrcholné obdobie tvorby sa začína práve návratom do Košíc, ležiacich vtedy na periférii umeleckého sveta.

Od roku 1909 začína Kővári uplatňovať i techniku pastelu, v ktorej dospieva – najmä spočiatku – k značnej uvoľnenosti od tvarov vizuálnej reality. Koncentruje sa v nej na čisto výtvarné problémy hľadania základu geometrických foriem, neskôr na harmóniu farieb, najčastejšie v súzvuku žltých tónov. Pastely spätne ovplyvňujú aj niektoré tvarovo uvoľnené kompozície maľované v plenéri. V krátkom, niekoľkoročnom umeleckom zaujatí sa mu podarilo urobiť rozhodujúci krok cez prah moderny v jej “európskom“ zmysle. Pritom jeho umenie nachádzalo svoje zdroje takmer výlučne len v sprostredkovaných príkladoch súdobej maďarskej maľby. Z tohto tvorivého výboja je aj nami prezentovaný pastel, ktorý patrí do série takmer totožných pohľadov na Kalváriu, ktoré sú zastúpené aj v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

V tomto období zároveň vo svojich krajinách upúšťa od literárnych podtextov a mizne aj figúra. Výtvarné poňatie sa obmedzuje na veľké farebné škrvny a plochy ohraničené výraznou linkou.

Napriek takpovediac statusu umeleckého vyvrheľa mesta neopustil Košice. Vyčerpaný bojom o holú existenciu a deprivovaný nepochopením vtedajšieho košického prostredia, umiera predčasne v ústave pre duševne chorých v júni 1916.

Posmrtným zadosťučinením a potvrdením výnimočnosti Kőváriho-Kačmarika je výstava v marci 1920 vo Východoslovenskom múzeu, ktorá vzbudila pozitívny ohlas a potvrdila jeho status “predbojovníka“ košickej moderny, na ktorého sa vo svojich vyjadreniach odvolávali napríklad Anton Jasusch, či Július Jakoby.

Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET