Aktuality

21. 09. 2021

Pomimo - 7 hriechov

  Vernisáž: 30.9.2021   Trvanie výstavy: 1.10.- 24.10.2021 Átrium...

Čítaj viac >

12. 09. 2021

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Pozývame Vás na nasledovné podujatia: 11.9.2021 o 15.00  Na...

Čítaj viac >

12. 09. 2021

Komorný koncert - Ensemble Ricercata

  Pozývame Vás na komorný koncert 16.9.2021 o 18.00. Podujatie...

Čítaj viac >

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Múzeum Vojtecha Löfflera sa tento rok zapojilo do aktivít organizovaných v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Naše pripravené aktivity:

  • Komentovaná prehliadka výstavy Löffler 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti

Dátum: 03. 09. 2020, 17:00 - 18:00

K výstave Löffler 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti bude pripravená komentovaná prehliadka výstavy s prihliadnutím na tému DEKD 2020 - Minulosť vzdeláva. Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy Mgr. Radovanom Kurilkom priblíži portrétnu tvorbu sochára V. Löfflera, ale aj významné košické osobnosti, ktoré autor portrétoval a tiež predstaví výstavný výber portrétnej zbierky múzea 19. a 20. storočia.

  • Tematická prednáška k výstave Löffler 3P - Portrét v dejinách európskeho umenia

Dátum: 17. 09. 2020, 17:00 - 18:00

Prednáška priblíži najväčšie osobnosti európskeho výtvarného umenia so zameraním na portrét a predstaví formy stvárnenia portrétov v dejinách. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v období renesancie, ešte výraznejší dôraz sa na neho kládol v období baroka, ktoré doviedlo umenie portrétovania na hranicu jeho možností. Záujem o portrét však existoval v každom období umenia.

 

 

Čo sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

 

Téma ročníka 2020

DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days.

 

Logo témy pre 2020Počas ročníka 2020 spolu v celej Európe oslávime históriu a vzdelanie, na Slovensku budeme tému po vzájomnej dohode medzi koordinátormi a generálnymi partnermi prezentovať pod mottom „Minulosť vzdeláva“ ako voľný preklad anglického originálu "Heritage and education".

Vzdelanie je esenciálnou súčasťou iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva od samého začiatku. Je základom tisícov aktivít, ktoré majú návštevníci možnosť zažiť každý rok, či už ide o výrobný workshop pre pár ľudí alebo veľké online výstavy. Keď naši organizátori pracujú s akoukoľvek vekovou skupinou, od päťročných detí po našich najstarších, stále máme na pamäti príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

V minulosti záležalo prevažne na lokalite, v ktorej naši predkovia vyrastali, čo sa naučia a čo bude potrebné pre ich život a prežitie. Čerpali z geografie, miestnych zdrojov, sociálneho statusu a vzťahov. Dnes je vzdelávanie viac uniformné, mladá generácia sa učí z tých istých kníh po celej krajine a unikátnosť miesta, kde má človek korene, je často málo podstatná alebo výrazná. Obyčajne sa to prejavuje v slabých väzbách na rodný kraj, riešenie lokálnych problémov (niekedy aj tých globálnych) je potom omnoho vzidialenejšie, ako bolo niekedy prirodzené. Taktiež bude poučné pozrieť sa do histórie vzdelávania samotného, ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie.

Dnešná doba nám prináša množstvo výziev, hlavne na poli meniaceho sa životného prostredia. Veríme, že ohliadnutie sa za životom našich dávnych, ale aj tých súčasnejších predkov nás všetkých môže mnohému naučiť a ponúknuť kreatívne riešenia pre ďalší rozvoj s ohľadom na náš pôvod.

Počas #EuropeanHeritageDays 2020 by sme si ako súčasť celoeurópskeho tímu koordinátorov želali, aby sme spoločne našli spojenie s vedomosťami, tradíciami a zručnosťami, ktoré definujú náš región a zmenili pohľad na to, čo môže vzdelanie znamenať pre 21. storočie.

https://www.dekd.sk/

Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET