Aktuality

15. 01. 2022

MIXER

Pozývame Vás na osviežujúcu výstavu prác žiakov odborov Propagačná...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii...

Čítaj viac >

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii maliarskej nemennosti i tendencii k premene doterajšieho maľovania dvoch generačne blízkych košických autorov strednej generácie v dvoch prelínajúcich sa i protichodne smerujúcim cestám súčasného maliarstva v tvorbe autorov strednej generácie Jozefa Amricha (1960) a Martina Zbojana (1960). Oboch autorov spája vášeň pre klasicky koncipovaný a vnímaný „závesný“ obraz a kultivovaný vzťah k štetcovej maľbe. 

Joko Amrich fascinujúcim spôsobom prehlbuje vizuálne a výtvarné možnosti tradičnej maľby temperou, ktorej maliarsky efekt posúva do nevšednej umelcovi vlastnej precíznej a technicky brilantnej výtvarnej formy. Umelec rafinovane ale v podstate celkom prirodzene výtvarne plnohodnotne prepájal počítačové prostredie a nevšednú maliarsku precíznosť. Poetikou svojich diel sa autor odkláňa od skorších pop-kultúrnych resp. subkultúrnych inšpirácií a narábania so symbolmi masovej kultúry a gýčom. Posledné série umelcových malieb sa inšpiráciou vracajú k dávnym prežitkom detstva a k hlbšie zasunutým spomienkam, v ktorých v temer archetypálnej forme „stratený“ v rajskej starootcovskej záhrade vytvára „šarišské“ podobenstvá Raja a svojho dávneho strateného detského sna.

 

Martin Zbojan nasmeroval svoju terajšiu maľbu od melancholických a meditatívnych ranných diel k maľbe s výrazným a sviežim koloristickým akcentom. Opustil niekdajšie charakteristické znaky svojej maľby. Zmena prechádza pomerne „ostrým“ predelom v obsahovej i tematickej rovine umelcovho maliarstva. Relikty skoršej duchovnosti nahradila pozitivistická až hedonistická otvorenosť podobám a banalitám súčasného sveta. Podobne ako Amrich i Zbojan narába s digitálnymi bitmi ale v podobe inšpirácie primárnou fotografiou. Momentky dneška, sýty kolór malieb a sústredenie sa na životný hedonizmus charakterizuje jeho novšie smerovanie. Niekdajšiu techniku klasickej olejomaľby nahradila farebne sýta a „rýchla“ akrylová maľba. Autorova „nová“ maľba svedčí o umelcovej premene a jeho zrení i schopnosti vytesniť niekdajšie nezodpovedateľné existenciálne tenzie. V pohľade na jej doterajšiu cestu celkom nečakane priblížila k hýrivej farebnosti temperových malieb Joka Amricha, čím spojenie východiskami dvoch netotožných maliarskych programov získalo krásne maliarske prepojenie v spojení dvoch osobností so svojimi dozrievajúcimi a svoju podstatu si uvedomujúcimi výtvarnými koncepciami.

 

kurátor: Peter Markovič

Späť na zoznam článkov

©2022 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET