Aktuality

23. 10. 2020

OZNAM

Čítaj viac >

22. 10. 2020

Plató Creative Clash - REDEFINITION

  Plató Creative Clash - REDEFINITION Sprístupnenie výstavy:...

Čítaj viac >

21. 10. 2020

Zapojte sa do výtvarnej súťaže MČ Košice - Staré Mesto

Deti, dospelí, začiatočníci aj pokročilí, všetci ktorí radi kreslíte...

Čítaj viac >

LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti 

Múzeum Vojtecha LöffleraSprístupnenie výstavy: 06. augusta 2020 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 06. august 2020 - 04. október 2020

 

Portrét bol v akademickej tradícii považovaný za jeden z dôkazov umeleckého majstrovstva.

 

Výstava pripomenie portrétnu tvorbu V. Löfflera, ako aj zobrazené osobnosti (nielen) košického prostredia.

Prezentované budú aj portrétne zbierky múzea.

 

 

Vojtech Löffler – portrétista, podporovateľ, zberateľ

 

Vojtech Löffler ako skvelý portrétista zanechal v Košiciach (a nielen v nich) množstvo portrétnych búst vo verejnom priestore (súčasti pamätných tabúľ a pomníkov na cintorínoch). Prvá časť výstavy sa zameria práve na túto sféru tvorby. Doplnením vystavených búst budú aj dokumentačné fotografie ich súčasného umiestnenia a stavu, ako aj informácie o samotných portrétovaných, formou stručného životopisu.

 

Druhá časť výstavy sa zameria na podporu, ktorú V. Löffler poskytol iným umelcom v ich neľahkej životnej situácii. V prípade Ľ. Felda to bolo po návrate z vyhladzovacieho tábora, v prípade Š. Roskoványiho to bolo v začiatkoch umeleckej kariéry, ktorú ako sirota nemal vôbec istú. Medzi priateľov, ktorých umelec podporoval patril aj Š. Filep, ktorý bude takisto zastúpený na výstave. Základ prezentácie bude postavený na portrétoch umelcov a portrétoch, ktorých autormi sú  spomínaní umelci.

 

Tretia časť výstavy (prípadne doplnková časť) sa sústredí na portrétne zbierky (19. - 20. stor.), ktoré zanechal V. Löffler a ktoré zaujímavo dopĺňajú jeho zbierku autoportrétov.

Späť na zoznam článkov

©2020 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET