Aktuality

15. 01. 2022

MIXER

Pozývame Vás na osviežujúcu výstavu prác žiakov odborov Propagačná...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii...

Čítaj viac >

LÖFFLEROV TVORIVÝ ATELIÉR - U VÁS DOMA

TVORIVÁ ÚLOHA č. 6 -  Vasilij Kandinskij

 

Milé deti a kreatívni dospelí, máme tu pondelok a vás čaká nová tvorivá úloha! Tentokrát sa budeme venovať interpretácií diela Koncentrické kruhy, ktoré v roku 1913 namaľoval umelec Vasilij Kandinskij, priekopník abstraktného maliarstva.

 

Vasilij Kandinskij sa narodil v Moskve pred 154 rokmi. Vyrastal v rodine, ktorá podporovala jeho maliarske nadanie, ale aj napriek veľkej láske k umeniu sa Vasilij rozhodol študovať právo. Až neskôr, keď už bol ženatý a vo veku 34 rokov začal študovať na výtvarnej akádemií v Mníchove. Po roku ho však štúdium omrzelo, zanechal ho a rozhodol sa v maľbe zdokonaliť sám. Spolu so svojimi priateľmi založil skupinu Phalanx, ktorá bola namierená proti ,,prísnej akademickej maľbe“.

 

Neskôr sa podieľal na založení ďalších skupín ako (Nové združenie umelcov a Modrý jazdec). Okrem tvorby a vystavovania na prestížnych salónoch prijal Kandinskij ponuku vyučovať na umeleckej škole Bauhaus vo Weimare. Jeho vyučovanie pozostávalo zo zaujímavých prednášok o farbách a tvaroch a ich psychologických účinkoch. Tieto aspekty uplatňoval aj vo svojej tvorbe, pri ktorej dbal na duchovnosť. Obdivoval umenie no nesnažil sa tvoriť revolučné obrazy, maľoval kvôli umeniu samotnému. Taktiež miloval hudbu a veril, že hudba a maliarstvo sú úzko prepojené a pre svoje obrazy často používal názvy ako Improvizácia, Kompozícia... V priebehu svojho života prešiel rôznymi maliarskymi obdobiami, avšak už v začiatkoch jeho tvorby vidíme jeho smerovanie ku abstrakcii, ktorej jazyk rozvíjal celý život.

 

Tvorivá úloha, ktorú sme si pre vás pripravili pozostáva s vytvárania farebných kruhov, farebnej skladby a vzájomného pôsobenia farieb.
Prajeme vám veľa zábavy pri tvorbe. Budeme radi, ak sa nám výsledkom svojej práce pochválite prostredníctvom fotografií, ktoré môžete posielať do správy alebo na náš mail mvlpedagog@gmail.com. Všetky zhotovené diela nájdete na našej web stránke https://www.lofflermuzeum.sk/…/tv…/virtualna-prehliadka-prac

 

 

 

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera

Späť na zoznam článkov

©2022 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET