Aktuality

15. 01. 2022

MIXER

Pozývame Vás na osviežujúcu výstavu prác žiakov odborov Propagačná...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii...

Čítaj viac >

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období výraznejšie pracuje so špecifickou veľkoformátovou aj komornejšou formou osobito koncipovanej ručne odtláčanej autorskej grafiky. V poslednom období v dielach komornejšieho charakteru autor rieši aj hĺbotlačový vstup s lineárnymi prostriedkami, doteraz absentujúcimi v jeho grafickej tvorbe. Vystavený súbor dopĺňajú komorne koncipované organicky cítené objekty, plastickou a priestorovou štruktúrou rozvíjajúce základné hodnoty umelcovho výtvarného programu.

 

 

Umelcov základný myšlienkový koncept v kontexte jeho doterajšej tvorby definovala predovšetkým práca s mohutnou sochárskou drevenou hmotou, organickou formou plastiky alebo geometricky cíteným zváraným kovovým objektom. Sochár cielene pracoval s takmer intaktnou a sochárskymi vstupmi temer nedotknutou prírodnou formou. Pokračujúc v logike doterajšej tvorby aplikoval drevenú formu bloku ako grafického uvažovania a pokračuje v striktnej logike svojho doterajšieho konzistentného výtvarného programu. Grafickými riešeniami citlivo variuje kontext prírodnej organickej formy a z nej odvodenej delikátnej estetickej a výtvarnej hodnoty. Marián Straka prepája sochárske konceptuálne východiska s prekvapujúcim vyústením do komornej a delikátnej grafickej časti svojej tvorby. Rozvíja ojedinelý koncept ručných grafických tlačí, odtláčaných z blokovej drevenej matrice, vytvorenej radiálnym rezom kmeňa stromu. Autorova grafická tvorba predstavuje vyústenie umelcovho širokospektrálneho záujmu o drevo ako matériu ale tiež ako o inšpiratívny vizuálny prostriedok. Intenzívne sa zaujíma o jeho štruktúru, o delikátne vizuálne riešenie detailu a rovnako aj o samotné grafické procesy. V sérii ručných tlačí v procese jeho stíšeného myslenia okrem krásy štruktúry principiálnym spôsobom vstupuje farebnosť, kontrastujúca s grafickou čiernobielou monochrómiou. 

 

Kurátor: Peter Markovič

Späť na zoznam článkov

©2022 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET