Aktuality

12. 06. 2021

Absolventský koncert Eva Marenčinová

Pozývame Vás na absolventský koncert 15.6.2021 o 18.00.  Vstupné...

Čítaj viac >

12. 06. 2021

Tamás Horkay - Klavírny recitál

Pozývame Vás na klavírny recitál Tamása Horkaya. Vstupné dobrovoľné. 

Čítaj viac >

12. 06. 2021

Monika Germuška Vrancová - Nepravdepodobné známe miesto

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu košickej vizuálnej umelkyne...

Čítaj viac >

Michal Machciník - WUNDERKAMMER

Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Michal Machciník - WUNDERKAMMER

Múzeum Vojtecha Löfflera

Vernisáž výstavy: 10. septembra 2020 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 10. september 2020 - 11. október 2020

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania. Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. 

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši, PhD.

 

 

 

 

Výstava Wunderkammer predstavuje výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia  Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach, súvisiacich s jeho aktuálne úspešne ukončeným doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Machciník sa orientuje na skúmanie sochárstva a priestorovej tvorby z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií, ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačné pestovanie novej senzibility k prostrediu a zásadná zmena perspektívy zažitého a ustáleného nazerania. Dôležitým prístupom je objaviteľský pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a najmä snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a kategórií.

 

Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa v ranom novoveku zhromažďovali a prezentovali fascinujúce objekty najrôznejšieho druhu- od umeleckých diel, prírodnín, cez bizarnosti a hračky prírody, až po náboženské relikvie. V rámci pred-modernej a pred-muzeálnej snahy dosiahnuť univerzálne a komplexné poznanie sveta vznikali expozície, ktoré z dnešného pohľadu prekvapujúco kombinovali umelecké, archeologické, etnografické, religionistické a prírodopisné zbierky. Ich cieľom bolo uchopenie sveta ako divadla a snaha obsiahnuť a popísať makrokozmos cez mikrokozmos kabinetu.

 

Výstava Michala Machciníka reaguje na súčasnú komplikovanú a ustavične premenlivú situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej ekologickej krízy, v ktorej prestávajú platiť mnohé zaužívané kategórie, pojmy a hranice. Expozíciu je možné chápať ako spochybňovanie predstavy o možnosti komplexného pochopenia a ovládnutia prostredia cez jeho deskripciu a kategorizáciu, a zároveň ako pritakanie intuitívnym  prístupom nazerania na svet okolo nás. V rámci autorom utvorenej priestorovej situácie vznikajú nové siete vzťahov, ktoré umožňujú prehodnocovať naše chápanie kľúčových pojmov, ako sú civilizácia, príroda a kultúra. Súbor vytvára znepokojujúci celok, ktorý svojou nejednoznačnou taxonómiou evokuje špekulatívne nazeranie na svet, ktoré charakterizovalo pred-modernú vedu. V rámci umeleckej stratégie Michala Machciníka ide o spôsob, ako dnes znova premyslieť kategórie, ktoré sme – zjavne predčasne – považovali sa jednoznačné a definitívne uzatvorené.

 

 

Mgr. art. Michal Machciník ArtD.

(1989, Košice)

 

Štúdium:

 • 2016 – 2020 Doktorandské štúdium, Technická univerzitav Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, školiteľ: prof. PhDr. Peter Rónai, akad. maliar
 • 2009 – 2015 Magisterské štúdium, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, Ateliér slobodnej kreativity 3D, Vedúci ateliéru: prof. Juraj Bartusz, akad. sochár
 • 2012 Ateliér Sochařství II, Škola prof. Jindřicha Zeithammla, Akademie výtvarných umění v Praze
 • 2010 – 2012 Doplnkové pedagogické štúdium, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení, Technickej univerzity v Košiciach
 • 2006 – 2009 Škola úžitkového výtvarníctva, odbor Kameňosochárstvo, Košice, SK

 

Výber z kolektívnych výstav:

 • Overview Fact, Galerie Kurzor, Centrum pro současné umění Praha, CZ
 • Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG, Východoslovenská galéria, Košice
 • Machciník, Sikora, Sirka / Doktori, Východoslovenská galéria, Košice
 • 4 cesty prírodou, Nitrianska galéria, Nitra
 • Do divočiny, Slovenská národná galéria, Schaubmarov Mlyn v Pezinku

 

Samostatné výstavy:

 • Miesto nálezu - Málinec, Renesančná zvonica, Obec Málinec, SK
 • Michal Machciník : NEOFYT/ absolútna skutočnosť, EQO (Priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov
 • Pocta ďatľovi, Mestská galéria Rimavská Sobota
 • Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas, Východoslovenská galéria, Košice
 • Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice
Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET