Aktuality

28. 05. 2020

VÝSTAVA: Koniarek u Löfflera

KONIAREK U LÖFFLERA Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka...

Čítaj viac >

KOMORNÁ VÝSTAVA: Odhalené artefakty depozitára

ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA

Múzeum Vojtecha Löfflera

Sprístupnenie výstavy: 28. mája 2020 o 10:00 hod.

Trvanie výstavy: 28. máj 2020 - 21. jún 2020

 

Rozšírenie Stálej expozície Múzea Vojtecha Löfflera. 

 

Zoznámte sa s dielami, ktoré po väčšinu času ukrýva depozitár, pričom niektoré máte možnosť vidieť po prvýkrát. 

 

Vojtech Löffler zanechal po sebe nielen rozsiahlu umeleckú pozostalosť spočívajúcu z jeho diel, ale aj veľkú zbierku umeleckých diel a predmetov z keramiky, kameniny a porcelánu. Zbierky múzea vo verejnosti rezonujú predovšetkým stálou expozíciou autoportrétov regionálnych umelcov.

 

Popri spomínaných autoportrétoch zaujíma významnú časť zbierky kolekcia malieb, grafík a kresieb zobrazujúcich krajinársko-architektonické námety, akty a figuratívne kompozície, ktoré prezentujeme. Aj v nej sa prejavuje príklon umelca k realisticko-impresionistickej tradícii so silným zobrazovacím akcentom. Spomínaný príklon dokumentujú aj vystavené diela Vojtecha Löfflera, ktoré dopĺňajú sochárove diela vystavené v rámci stálej expozície. Autorsky nájdeme medzi vystavenými dielami priateľov umelca; výtvarníkov, častokrát staršej generácie, ktorých prácu obdivoval, ale aj neurčených autorov, ktorých práce z rozličných dôvodov zaujali Vojtecha Löfflera. Medzi autormi zastúpenými na výstave nájdeme Konštantína Kőváriho-Kačmarika, Eugena Króna, Júliusa Szabóa, Editu Spannerovú alebo Imricha Oravcza.

 

Prvej časti výstavy dominujú krajinárske motívy s dôrazom na urbánnu krajinu. Vojtech Löffler, obyvateľ mesta, bol veľkým milovníkom prírody – rád navštevoval kúpele Štós a Vysoké Tatry, čo sa pretavilo aj do zberateľského záujmu o tieto oblasti výtvarného umenia.

 

V druhej časti prezentujeme reprezentatívnu zbierku plagátov Eugena Króna, ktoré vytvoril pre výstavy vo Východoslovenskom múzeu, ktoré bolo začiatkom 20-tych rokov centrom umeleckého diania v meste na čele s Krónovou kresliarskou školou. Kolekciu dopĺňajú realistická kresba Ľudovíta Felda, ktorý školu navštevoval, a ako protiklad kubizujúca grafika Gejzu Schillera, ktorý bol súčasťou prostredia košickej moderny.

 

Záverečná časť ukazuje, že sa umelcova zberateľská vášeň sústredila aj na diela s motívom ženy, čo bola zároveň aj téma, ktorá sa vinie celou tvorbou Vojtecha Löfflera.

 

Hlavným motívom komornej výstavy je priblíženie zriedka vystavovaných alebo vôbec nevystavovaných diel z depozitára, ktoré dopĺňajú už prezentované diela kolekcie, ktorú môžeme charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností.

Mgr. Radovan Kurilko

 

Späť na zoznam článkov

©2020 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET