Aktuality

14. 07. 2021

Marek Cina - Nedeľná paletka

Vernisáž výstavy: 20. júla 2021 o 17.00 Kurátor výstavy:...

Čítaj viac >

12. 06. 2021

Absolventský koncert Eva Marenčinová

Pozývame Vás na absolventský koncert 15.6.2021 o 18.00.  Vstupné...

Čítaj viac >

Virtuálna prehliadka Stálej expozície: Autoportrét - Juraj Collinásy

Juraj CollinásyMúzeum Vojtecha Löfflera

(1907 – 1963)

maliar, fotograf

 

Aj keď sa Juraj Collinásy narodil v maďarskom Szerencsi, jeho tvorivý život je úzko spätý s Košicami. Prvé výtvarné vzdelanie získaval na grafickej a kresliarskej škole E. Króna a neskôr (1927-1929), počas vykonávania povinnej vojenskej prezenčnej služby v Prahe, u Vincenca Beneša. Po návrate do Košíc nastúpil do úradníckeho zamestnania, tvoril však ďalej. Na pár rokov sa venoval fotografii, za ktorú získal viacero ocenení. Bol členom Kazinczyho spolku a spolku východoslovenských umelcov Svojina.

 

Jeho doménou bola komorná maľba. Portréty, figurálne kompozície, zátišia a krajiny,  často malých formátov, poskytujú maliarovi priestor na vyjadrenie až hedonistickej koloristickej senzuality.

 

K najpozoruhodnejším v Collinásyho tvorbe, vrcholiacej v rokoch 1948-1949, patria motívy interiérov s figurálnou kompozíciou ženského modelu, v ktorých autor uplatňuje osobitý zmysel pre výrazovú schopnosť farby s dekoratívnym vyznením. Silné koloristické cítenie a zjavný príklon k francúzskym koreňom (vplyv fauvizmu, P. Bonnarda a H. Matissa) ho zaraďujú medzi nesporne najzmyselnejšie zjavy košického maliarstva. Súborné výstavy mal v Košiciach (1957, 1973), v Bratislave (1950, 1958) a inde.

 

 

 

Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET