Aktuality

12. 06. 2021

Absolventský koncert Eva Marenčinová

Pozývame Vás na absolventský koncert 15.6.2021 o 18.00.  Vstupné...

Čítaj viac >

12. 06. 2021

Tamás Horkay - Klavírny recitál

Pozývame Vás na klavírny recitál Tamása Horkaya. Vstupné dobrovoľné. 

Čítaj viac >

12. 06. 2021

Monika Germuška Vrancová - Nepravdepodobné známe miesto

Výstava predstaví aktuálnu tvorbu košickej vizuálnej umelkyne...

Čítaj viac >

Biografia

1906 Vojtech Löffler sa 16. apríla narodil v Košiciach. Otec Mihály Löffler (1876- 1954 bol dôstojníkom, účtovným strážmajstrom armády Rakúsko-uhorskej monarchie.

Matka Augusztina (Erzsébet) Krucsay (1879-1966) pochádzala zo starej šarišskej zemianskej rodiny.

1912 – 16 Žiak základnej školy v Košiciach.
1916 – 18 Žiak školy pre kadetov v Marosvásárhelyi (neukončil školu, ušiel)
1918 – 20 Žiak Štátnej reálnej školy v Košiciach.
1920 – 23 Učil sa v Košiciach za zubného technika.
1927 Začínal sa popri zamestnaní (pracoval ako zubný technik, mal živnosť) venovaťsochárskej tvorbe.

Absolvoval študijnú cestu do Viedne.

1928 – 31 Externe študoval a zmaturoval na Čsl. štátnom maďarskom reálnom gymnáziu v Rimavskej Sobote.
1931

Ako zápasník KAC Košice zúčastnil sa medzinárodných súťaží zápasníkov v Miskolci, Košiciach a Užhorode.

1932 – 33 Začal súkromne študovať sochárstvo v Budapešti u Tibora Vilta a Ferenca Medgyessyho.
1936 V Prahe urobil praktickú skúšku pre zubných technikov. Zároveň tam u sochára Welimského pobudol tri mesiace a oboznámil sa s výtvarnými princípmi a technickými i technologickými zásadami kamenosochárstva.
1937

Jeho prvá výstava sa uskutočnila vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Od tejto výstavy obosielal každoročne všetky výstavy usporiadané v Košiciach najmä výtvarným odborom Spolku Kazinczy, ktorého členom sa stal.

Absolvoval študijnú cestu do Londýna a Paríža.

1938

Získal I. cenu v súťaži na pamätnú tabuľu Františka II. Rákócziho v Košiciach.

Absolvoval študijnú cestu do Talianska.

1945 – 47 Koncom II. svetovej vojny bol odvlečený Sovietskou armádou do Sovietskeho zväzu a do augusta 1947 v zajateckom tábore pracoval v 7-člennej sochárskej skupine (vyhotovili spolu 21 sôch životnej veľkosti a mnoho menších plastík).
1947

Po návrate do Košíc sa zapojil do výtvarného života na východnom Slovensku (v rámci spolku Svojina). Definitívne ukončil činnosť dentistu a vydal sa na profesionálnu dráhu umelca.

Dňa 9. decembra sa ožení s Emíliou (Milka) Petrovou (nar. r. 1904)

1956 Absolvuje študijnú cestu do Maďarska (Budapešť) a Poľska.
1958 Študijná cesta do ZSSR a Grécka.
1959 Študijná cesta do Egypta, Libanonu, Sýrie a NDR.
1962 Študijná cesta v Pobaltských štátoch.
1965 Študijná cesta do USA a Kanady.
1967 Získal cenu mesta Košice.

Koncom roka odcestoval na ročný študijný pobyt do USA a Kanady, kde aj vystavoval.

1974 Dňa 26. marca zomrela manželka Milka.
1978

Bol mu udelený titul Zaslúžilý umelec.

Zomrel jeho jediný brat, Arpád (nar. 1901)

1981 Za celoživotné dielo mu bola udelená cena Ministerstva kultúry SSR.
1986 Bol vyznamenaný Radom práce.
1987

Bolo mu udelené vyznamenanie „A Magyar Népköztársaság Csillagrendje“ (Rad hviezdy MĽR).

1988

Dňa 8. apríla sa ožení s Klárou Schönherzovou (1910 - 1999).

V máji sa presťahoval z vlastného domu na Kmeťovej ulici na Šrobárovú (dnešná Alžbetina ul.) č. 20.

1990 Dňa 11. februára zomrel. Je pochovaný na Verejnom cintoríne v Košiciach.

 

 

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET