Aktuality

09. 04. 2020

DIGITÁLNA PREHLIADKA MÚZEA

Autoportrét, 1977, olej, plátno Štefan Roskoványi (1946-2002)   Milí...

Čítaj viac >

08. 04. 2020

LÖFFLEROV TVORIVÝ ATELIÉR - U VÁS DOMA

Tvorivá úloha č.8 - Pred Veľkou nocou   Milé deti a kreatívni...

Čítaj viac >

06. 04. 2020

LÖFFLEROV TVORIVÝ ATELIÉR - U VÁS DOMA

TVORIVÁ ÚLOHA č.7 -  Vasilij Kandinskij   Milé deti a kreatívni...

Čítaj viac >

Pripravované výstavy

Koniarek u Löfflera

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Múzeum Vojtecha LöffleraVýstavný projekt je definovaný ako reprezentatívny výber diel zo zbierkového fondu GJK, pričom ťažisko tvorí komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. Takáto post-rodinovská modelácia je zastúpená dielami Satyr (1925-30), Pijúci muž, či Lavína (1930). Odlišnú, menej expresívnu polohu komornej tvorby zastupujú voľné plastiky charakteristické sociálno-historickou symbolikou ako je Oráč (1936) a Justícia (1920-25). Portrétnu tvorbu predstavuje najstaršia datovaná busta Podobizeň otca (1905), či symbolicko-alegoricky koncipovaný portrét Ján Krstiteľ (1906). Nemalú časť Koniarkovho diela tvorí pomníková tvorba rôzneho zamerania - od súkromných objednávok, pamätníky významných osobností, až po vojnové témy. Na výstave je zastúpená dvomi polohami - expresívnym zmyslom pre kompozíciu - Návrh na pomník padlým v I. svetovej vojne (1920-30) a pragmatickým komponovaním architektúry - Návrh na pomník Jána Hollého (1928-29). Expozíciu uzatvára posledné datované dielo Sediaci L. N. Tolstoj (1949).

 

Kurátor: Filip Krutek

Predpokladané trvanie výstavy: september 2020

!!!

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 bude uvedený termín otvorenia a trvania výstavy posunutý. Náhradné termíny oznámime podľa vývoja situácie. 

 

Výstava je organizovaná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. V roku 2020 Galéria Jána Koniarka prichádza s trojicou výstav prezentujúcich dielo kľúčovej postavy slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka mimo trnavský región. Deje sa tak aj z dôvodu rekonštrukcie Nového krídla Koppelovej vily (od 16. 10. 2019), v ktorom bola stála expozícia Sochár Ján Koniarek prezentovaná a znova bude reinštalovaná až od roku 2021. Ide o výstavy v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede od 20. 2. 2020 do 29. 3. 2020, v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach od 2. 4. 2020 do 10. 5. 2020 a v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne od 9. 6. 2020 do 30. 8. 2020.

©2020 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET