Aktuality

04. 01. 2021

OZNAM - Aktivity počas lockdownu

                 Uverejnené dňa: 04. 01. 2021    

Čítaj viac >

20. 12. 2020

V Múzeu Vojtecha Löfflera sa predstavujú traja výtvarníci z rodiny Blažovcov

  3  František Blažo: Nejasná správa        Marko Blažo:...

Čítaj viac >

Koniarek u Löfflera

Múzeum Vojtecha Löfflera KONIAREK U LÖFFLERA

Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave.

 

Sprístupnenie výstavy: 28. mája 2020 o 10:00 hod.

Trvanie výstavy: 28. mája 2020 - 21. jún 2020

 

Múzeum Vojtecha Löfflera

Výstavný projekt je definovaný ako reprezentatívny výber diel zo zbierkového fondu GJK, pričom ťažisko tvorí komorná plastika (voľné plastiky, portréty a reliéfy). Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa. Takáto post-rodinovská modelácia je zastúpená dielami Satyr (1925-30), Pijúci muž, či Lavína (1930). Odlišnú, menej expresívnu polohu komornej tvorby zastupujú voľné plastiky charakteristické sociálno-historickou symbolikou ako je Oráč (1936) a Justícia (1920-25). Portrétnu tvorbu predstavuje najstaršia datovaná busta Podobizeň otca (1905), či symbolicko-alegoricky koncipovaný portrét Ján Krstiteľ (1906). Nemalú časť Koniarkovho diela tvorí pomníková tvorba rôzneho zamerania - od súkromných objednávok, pamätníky významných osobností, až po vojnové témy. Na výstave je zastúpená dvomi polohami - expresívnym zmyslom pre kompozíciu - Návrh na pomník padlým v I. svetovej vojne (1920-30) a pragmatickým komponovaním architektúry - Návrh na pomník Jána Hollého (1928-29). Expozíciu uzatvára posledné datované dielo Sediaci L. N. Tolstoj (1949).

Kurátor: Filip Krutek

 

Komentovaná prehliadka výstav KONIAREK U LÖFFLERA A ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA: štvrtok 11. júna 2020 o 17:00 hod.

Ján Koniarek sa narodil 30. januára 1878 vo Voderadoch v rodine učiteľa Františka Koniarka a Márie (rod. Csasznej). V rokoch 1894 – 1897 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti; v období 1897 – 1906 absolvoval štúdiá na Akadémiách výtvarných umení v Prahe, v Budapešti (prof. Alojz Štróbl) a v Mníchove (prof. W. von Rühmann); v rokoch 1906 – 1914 pôsobil v Srbsku (Belehrad) ako pedagóg a účastník umeleckého diania. Vo vojnovom období 1912 – 1918 bol dobrovoľníkom v Balkánskej vojne, vojakom v 1. svetovej vojne. V roku 1918 sa vrátil k sestre do Voderád, v r. 1924 presídlil do Trnavy – prvý ateliér v areáli Sesslerovej továrne, neskôr dom s ateliérom na Šaštinkovej (dnes Trstínskej) ulici. V roku 1937 publikuje text Sochár a národ v Slovenských pohľadoch, v období 1939 – 1943 je docentom pre modelovanie na Výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1944 vychádza prvá monografia od Karola Vaculíka: Koniarek. 4. mája 1952 Ján Koniarek zomiera v Trnave, pochovaný je na Novom cintoríne. Pri príležitosti 100. výročia narodenia autora v roku 1978 je Okresná galéria v Trnave premenovaná na Galériu Jána Koniarka v Trnave; v r. 2002 je otvorená Stála expozícia sochárskych diel Jána Koniarka v novej prístavbe Koppelovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave. V roku 2007 vychádza monografia Sochár Ján Koniarek a otvára sa nová stála expozícia Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva v novom pavilóne Koppelovej vily GJK v Trnave.

 

Výstava je organizovaná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. V roku 2020 Galéria Jána Koniarka prichádza s dvojicou výstav prezentujúcich dielo kľúčovej postavy slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka mimo trnavský región. Deje sa tak aj z dôvodu rekonštrukcie Nového krídla Koppelovej vily (od 16. 10. 2019), v ktorom bola stála expozícia Sochár Ján Koniarek prezentovaná a znova bude reinštalovaná až od roku 2021. Ide o výstavy v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede od 20. 2. 2020 do 29. 3. 2020, v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach od 28. 5. 2020 do 21. 6. 2020.

Múzeum Vojtecha Löfflera

 
 

NA PREDAJ: 

Sochár Ján Koniarek - Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Uglješa Rajčevič, Miroslava K. Valová, 2007

  Monografia významného slovenského výtvarníka dvadsiateho storočia.

   Cena: 15 €

 

 

 

Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET