Aktuality

21. 11. 2021

Marián Straka - ČIERNE NA BIELOM

Autor sa venuje soche, objektu, inštalácii a v poslednom období...

Čítaj viac >

21. 11. 2021

Jozej J. Amrich/Martin Zbojan OD A PO Z

Prezentácia dvoch podôb súčasného maliarstva - v kodifikácii...

Čítaj viac >

13. 11. 2021

Odišiel akademický maliar Tibor Gáll

Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte...

Čítaj viac >

Natália Zavaďáková - EXTERINTERIER

 

Košická umelkyňa Natália Zavaďáková (1985) absolvovala v roku 2011 magisterské štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri slobodnej kreativity 3D u prof. akad. soch. Juraja Bartusza. V jej tvorbe dominujú priestorové inštalácie, objekty a sochy, s presahmi do ďalších výtvarných odborov. V aktuálnej výstave v Múzeu Vojtecha Löfflera “Exterinteriér” nadväzuje na svoju predošlú tvorbu, pričom rozvíja spoločenské a environmentálne témy globálneho významu, používajúc optiku psychológie. Výzvy, pred ktorými ľudstvo stojí, vizualizuje vytváraním sugestívneho obrazu ľudských indivíduí, ktoré čelia jednotlivým problémom, prelievajúcim sa z exteriéru do interiéru ich príbytkov i duší a naopak. Výstava podnecuje diváka k vnútornej reflexii a sebauvedomeniu a následne k pocitu spolunáležitosti a otvorenej komunikácii.

 

 Kurátor: Mgr. Dominika Nazarejová

Späť na zoznam článkov

©2021 Múzeum Vojtecha Löfflera | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET